חרקים Insects

בעמודים הבאים מובאים כעת 233 מינים:

Odonata

שפיראים Odonata

Heteroptera

סדרת הפשפשאים Heteroptera

Diptera

זבובאים Diptera

Hymenoptera

דבוראים Hymenoptera

formicidae-link

נמליים Formicidae

Neuroptera

ארינמליים Neuroptera

סדרת ארינחשיים Raphidioptera

Ephemeroptera

בריומאים Ephemeroptera

Mantodea

גמלי שלמה Mantodea

Blattodea

תת-סדרת התיקנים Blattodea

Phasmatodea

מקלונאים Phasmatodea

Orthoptera

סדרת החגבאים Orthoptera

Homoptera

אחידי כנף Homoptera

Other insects link

קבוצות חרקים אחרות Other insect groups

 

 

3 תגובות בנושא “חרקים Insects

כתיבת תגובה