תולעים Worms

תולעים שטוחות Platyhelminthes

שני המינים הבאים הובאו ארצה שלא במתכוון וניתן למצאם בחממות, משתלות או בכל סביבה לחה אליה הובאו צמחים מיובאים.

Bipalium kewense Moseley 187

'Arrowhead flatworm'

Bipalium kewense

Caenoplana coerulea. Moseley, 1877

Caenoplana coerulea

תולעים טבעתיות  Annelida

עלוקה זו (מחלקת העלוקות – Hirudinea) מאכלסת מקווי מים מתוקים. זהו מין פולש. בצילום השמאלי התחתון פרט טורף מין פולש אחר בארצנו – הרכיכה ביצנית אמריקאית.

Helobdella triserialis

 

תולעים – מינים ימיים

המינים הבאים הוגדרו ע"י Ximena Velasquez ושותפיה למאמר על התולעים השטוחות שלחופי הים-התיכון בישראל.

Velasquez, Ximena, Bolaños, D. Marcela & Benayahu, Yehuda, 2018, New records of cotylean flatworms (Platyhelminthes: Polycladida: Rhabditophora) from coastal habitats of Israel, Zootaxa 4438 (2), pp. 237-260: 247

Pseudobiceros murinus Newman & Cannon, 1997

Pseudoceros duplicinctus Prudhoe, 1989

(Pericelis byerleyana (Collingwood, 1876

(Maritigrella fuscopunctata (Prudhoe, 1978

 

מינים נוספים שטרם הוגדרו:

W1  W3

 

כתיבת תגובה