תולעים Worms

תולעים שטוחות Platyhelminthes

שני המינים הבאים הובאו ארצה שלא במתכוון וניתן למצאם בחממות, משתלות או בכל סביבה לחה אליה הובאו צמחים מיובאים.

Bipalium kewense

Caenoplana coerulea

תולעים טבעתיות  Annelida

עלוקה זו (מחלקת העלוקות – Hirudinea) מאכלסת מקווי מים מתוקים. זהו מין פולש. בצילום השמאלי התחתון פרט טורף מין פולש אחר בארצנו – הרכיכה ביצנית אמריקאית.

Helobdella triserialis

 

תולעים – מינים ימיים

מינים אלה ואחרים שיועלו בהמשך יופיעו בעתיד בעמוד נפרד שיכלול הגדרות ומידע נוסף.

W1 W2 W3

 

כתיבת תגובה