עכבישאים Araneae

  Under Construction  עמוד בהקמה

Lycosidae  משפחת הזאבניים

Lycosa sp.  זאבן

Lycosa sp_1

Lycosa sp_2

Sparassidae  משפחת המברישניים

   Cerbalus aravaensis Levy, 2007  מברישימון הערבה

צולם בסמוך לחולות סמר.

Cerbalus aravaensis

Cerbalus aravaensis 2

Micrommata sp.

Micrommata sp

Heteropoda variegata (Simon, 1874)

צולם במערה הגדולה בשמורת הבניאס.

Heteropoda variegata 1 Heteropoda variegata

Sparassidae  משפחת הסרבולניים

Dorceus fastuosus C.L. Koch, 1846

מין נדיר ביותר. צולם בקצה הצפון מזרחי של צפון הנגב. זהו הפרט החי הראשון המצולם ממין זה.

Dorceus fastuosus  Male

Dorceus fastuosus  Male 1

Stegodyphus lineatus (Latreille, 1817)  צמירן מפוספס

צולם בצפון הנגב, דרומית לנחל סכר.

Stegodyphus lineatus

Stegodyphus lineatus 1

Stegodyphus lineatus 2

Hersiliidae  משפחה

Hersilia caudate Savigny, 1825  פטמתן

Hersilia caudate

Hersilia caudate 1

Salticidae  משפחת הקופצניים

Plexippus paykulli (Audouin, 1826)

Plexippus paykulli Male

Plexippus paykulli Male 1

Plexippus paykulli Female 2

Plexippus paykulli Female

Cyrba algerina (Lucas, 1846)

צולם במרום החרמון.

Cyrba algerina 1

Cyrba algerina

Salticus sp.

Salticus sp 2

Salticus sp

Aelurillus politiventris (O. P.-Cambridge, 1872)

Aelurillus politiventris 1

Aelurillus politiventris

Araneidae  משפחת הגלגלניים

  Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870)  קרצביש נדיר

Cyrtarachne ixoides 1 Cyrtarachne ixoides

Neoscona adianta (Walckenaer 1802) גלגלית קשוטה

Neoscona adianta

Pararaneus spectator (Karsch, 1885)

צולם בתל-אביב.

Pararaneus spectator 1

Pararaneus spectator 2

Larinia chloris (Audouin, 1826)

Larinia chloris

Cyclosa sierra Simon, 1870  חוגית

Cyclosa sierra 1

Cyclosa sierra

  Argiope lobata (Pallas, 1772)  כסופי משונן

Argiope lobata Female 1 Argiope lobata Female feeding Argiope lobata Female Argiope lobata Male

Theridiidae  משפחת הכדורניים

Parasteatoda lunata (Clerck, 1757)

צולם בגליל המערבי.

Parasteatoda lunata 1 Parasteatoda lunata 2

אלמנה שחורה  (Latrodectus tredecimguttatus (Rossi, 1790

latrodectus-tredecimguttatus-2 latrodectus-tredecimguttatus

Latrodectus pallidus O. P.-Cambridge, 1872  אלמנה לבנה

Latrodectus pallidus

 Steatoda paykulliana (Walckenaer, 1806)  כדורית אדומה

Steatoda paykulliana

  Latrodectus geometricus (Koch, 1841)  אלמנה חומה

צולם בראשל"צ.

Latrodectus geometricus

Rhomphaea cf, longicaudata

צולם בתל-אביב.

Rhomphaea cf longicaudata

Thomisidae  משפחת הסרטבישיים

Tmarus sp.

Tmarus sp

Zodariidae משפחה

Lachesana cf. blackwalli (O. P.-Cambridge, 1872)

Lachesana cf blackwalli

Tetragnathidae – משפחת הפגיוניים

   Tetragnatha cf. nitens  פיגיונאי

Tetragnatha cf nitens Male 1

Tetragnatha cf nitens Male 2

Tetragnatha cf nitens Female

Zoropsidae  משפחה

Zoropsis cf. lutea (Thorell, 1875)

Zoropsis cf lutea

כתיבת תגובה