זוטעקרביים Pseudoscorpions

משפחה  Cheliferidae

Hysterochelifer sp.

.מסוג זה ידועים בארץ שלושה מינים

hysterochelifer-sp

משפחה  Neobisiidae

(Neobisium (Neobisium) validum (L. Koch, 1873

neobisium-validum

כתיבת תגובה