מאובנים Fossils

בעמוד זה יושם דגש בעיקר על מאובני רכיכות ומיני רכיכות שנכחדו בתקופות קדומות וטרם עברו תהליך התאבנות. בהמשך העמוד יוצגו גם מאובנים מקבוצות אחרות.

משפחה  Arcticidae

Roudairia undata Conrad

תור הקרטיקון. מדבר יהודה.

Roudairia undata

משפחה Gryphaeidae

Amphidonte columba Lamarck 1819

תור הקרטיקון. מדבר יהודה.

Amphidonte columba

משפחה Cuculaeidae

Cucullaea (Trigonoarca) concinna

תור היורה. הר החרמון.

Cucullaea concinna

משפחה Viviparidae

Viviparus apameae galileae Hartwig Schütt, 1993

המין במקור תואר תחת השם (Syriomargarya apameae (Blanckenhorn 1897. מין זה נמצא בחפירות גשר בנות יעקוב, תואר עפ"י פרטים שנאספו מסוריה. השכבה בה נמצא מתוארכת לתקופה שלפני כ- 780,000 שנה. למרות שלא מדובר במאובן ממש אלא בהשתמרות של הקונכיות מופיע המין בעמוד זה עקב השתייכותו לתקופה קדומה מאוד. בחפירות גשר בנות יעקוב נמצאו עצמות מינים רבים מתקופת הפליסטוקן (Pleistocene) ובניהם עצמות העגולשון שכעת נחשב ל"מאובן חי".

Syriomargarya apameae

.Bellamya sp

מין זה (כמו המין הקודם בעמוד זה) נמצא באתר גשר בנות יעקוב ומשתייך לאותה התקופה. גם מין זה מתקיים במים מתוקים.

Bellamya sp

משפחה Oppeliidae

Hecticoceras caelatum

תור היורה. הר החרמון.

Hecticoceras caelatum

(Taramelliceras (Taramelliceras) richei (de Loriol, 1898

תור היורה. הר החרמון.

Taramelliceras richei

משפחה Perisphinctidae

Mirosphinctes regularis

תור היורה. הר החרמון.

Mirosphinctes regularis

Perisphinctes vicinus

תור היורה. הר החרמון.

Perisphinctes vicinus

משפחה Phylloceratidae

Sowerbyceras sp

תור היורה. הר החרמון.

Sowerbyceras sp.

מאובנים שאינם רכיכות  Non-mollusc fossils

מערכת הברכיופודים Phylum Brachiopoda

משפחה Terebratulidae

Kutchithyris parnesi Feldman et al.1991

תור היורה. הר החרמון.

Kutchithyris parnesi

כתיבת תגובה