עכשובאים Solifugae

משפחת החופרניים Rhagodidae

חפרן Rhagoderma cf. tricolor Roewer, 1933

חפרן  .Rhagoddidae sp

Rhagoddidae sp

חפרן מהסוג .Rhagodes sp

Rhagodes sp

משפחת המבעיתניים Galeodidae

מבעיתן 

Galeodidae sp.

כתיבת תגובה