זוחלים ודו-חיים Reptiles & Amphibians

בעמוד זה מוצגים כעת 55 מינים:

טריטון הפסים  (Ommatotriton vittatus (Gray in Jenyns, 1835

Ommatotriton vittatus 1

Ommatotriton vittatus

Ommatotriton vittatus Egg

סלמנדרה נפוצה  Salamandra infraimmaculata Martens, 1885 

Salamandra infraimmaculata (1) Salamandra infraimmaculata (2) Salamandra infraimmaculata (3)

קרפדה ירוקה  Bufo viridis Laurenti, 1768 

Bufo viridis

עגולשון שחור-גחון  (Latonia nigriventer (Mendelssohn & Steinitz, 1943

אורכו עד 70 מ"מ. מין זה התגלה ב-1940 ולאחר ייבוש החולה נחשב לנכחד עד נובמבר 2011 אז התגלה מחדש (הפרט הראשון שהתגלה מופיע בצילומים אלה). עצמות של מין זה נחפרו גם באתר גשר בנות יעקוב ומכאן אנו למדים שמדובר למעשה ב"מאובן חי". המין אנדמי להחולה.

Discoglossus nigriventer 1 Discoglossus nigriventer 2 Discoglossus nigriventer 3

פרטים צעירים:

אילנית ירוקה – (Hyla arborea (Linneaus, 1758        (שם קודם Hyla savignyi)

צבעה נע בין ירוק ועד חום כהה וקיימים מופעי צבע כחולים נדירים יותר. אורכה עד 40 מ"מ. תפוצתו בארץ בעיקר באזורים הים-תיכוניים, מבאר-שבע וצפונה. בארץ קיים באזור הגולן מין נוסף מסוג שתואר כחדש למדע בשנת 2010 (שמו Hyla felixarabica). מין שתואר מירושלים תחת השם Hyla heinzsteinitzi הוא ככל הנראה אוכלוסיה של האילנית הירוקה במופע כחול ואינו מהווה מין נפרד.

Hyla aroborea 1 Hyla aroborea 2

חפרית מצוייה  Pelobates syriacus Boettger, 1889

Pelobates syriacus 1 Pelobates syriacus 2

צפרדע הנחלים  Rana levantina Schneider & Sinsch, 1992

Rana levantina

חרדון מדבר (Trapelus pallidus (Reuss, 1834

trapelus-pallidus-1 trapelus-pallidus

  Pseudotrapelus sinaitus (Heyden, 1827)  חרדון סיני

Pseudotrapelus sinaitus

Uromastyx aegiptia (Forskal, 1775)  חרדון צב מצוי

Uromastyx aegiptia 

Agama stellio (Linnaeus, 1758)  חרדון מצוי

Agama stellio

Trapelus savignii (Duméril & Bibron, 1837)  חרדון החולות – נקבה צעירה

Agama savignyi

נחושית נחשונית  Chalcides guentheri Boulenger, 1887

Chalcides guentheri

נחושית עינונית  (Chalcides ocellatus (Forskål, 1775

Chalcides ocellatus

נחושית חולות  Sphenops sepsoides Audouin, 1829

Sphenops sepsoides

קמטן  (Pseudopus apodus (Pallas, 1775

Pseudopus apodus

חומט גמדי  (Ablepharus rueppellii (Gray, 1839

Ablepharus rueppellii

חומט מנומר  (Eumeces schneideri (Daudin, 1802

Eumeces schneideri

חומט פסים (Trachylepis vittata (Olivier, 1804 

Trachylepis vittata 1 Trachylepis vittata

לטאה ירוקה  (Lacerta media israelica (Peters, 1964

Lacerta media israelica

ישימונית חרמון (Mediodactylus amictopholis (Hoofien, 1967

Mediodactylus amictopholis

ישימונית תמנע  (Stenodactylus doriae (Blanford, 1874

Stenodactylus doriae 2 (1) Stenodactylus doriae 2 (2)

ישימונית מצוייה  (Stenodactylus sthenodactylus (Lichtenstein, 1823

Stenodactylus sthenodactylus 3

Stenodactylus sthenodactylus

Stenodactylus sthenodactylus 2

שממית זוטית Tropiocolotes nattereri Steindachner, 1901

Tropiocolotes nattereri 1 Tropiocolotes nattereri 2 Tropiocolotes nattereri 3

שממית עצים  (Cyrtodactylus kotschyi (Steindachner, 1870

פרט צעיר ופרט בוגר (בצילום שלישי).

Cyrtodactylus kotschyi Juvenile 1

Cyrtodactylus kotschyi Juvenile 2

Cyrtodactylus kotschyi

שממית הבתים  (Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758

Hemidactylus turcicus

לטאה זריזה  (Phoenicolacerta laevis (Gray, 1838

Lacerta laevis

לטאה ירוקה  Lacerta trilineata Bedriaga, 1886

Lacerta trilineata

שנונית חולות  (Acanthodactylus scutellatus (Audouin, 1825  

Acanthodactylus scutellatus 2

Acanthodactylus scutellatus 1

שנונית מצרית Acanthodactylus aegyptius Baha El Din, 2007

Acanthodactylus aegyptius

נחשיל מצוי  Typhlops vermicularis Daudin, 1803

Typhlops vermicularis 1 Typhlops vermicularis 2

עינחש   Ophisops elegans Ménétries, 1832

Ophisops elegans

  Chamaeleo chamaeleon recticrista Boettger, 1880  זיקית ים-תיכונית

ידועה בעבר גם בשמות זיקית מובהקת וזיקית מצויה

Chamaeleo chamaeleon recticrista 1

Chamaeleo chamaeleon recticrista

Chamaeleo chamaeleon musae Steindachner, 1900  זיקית סיני

פרט צעיר, נחל סכר, מערב הנגב

Chamaeleo chamaeleon musae

Telescopus fallax (Fleischmann 1831)  עין חתול חברבר

Telescopus fallax Telescopus fallax 1

Psammophis schokari (Forskål, 1775)  ארבע-קו מובהק

Psammophis schokari 2

Psammophis schokari

שלוון קוים (Eirenis decemlineata (Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Eirenis decemlineata

שלוון כתמים (Eirenis coronella (Schlegel, 1837

Eirenis coronella1

שלוון טלוא-ראש  Eirenis rothi Jan, 1863 

Eirenis rothi

 חנק משריץ  (Eryx jaculus (Linnaeus, 1758

Eryx jaculus

כרכן קרינים (Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789

 Elaphe quatuorlineata (1) Elaphe quatuorlineata (2)

זעמן זיתני (Coluber rubriceps (Venzmer 1919

Coluber rubriceps

זעמן שחור ראש  (Rhynchocalamus melanocephalus saturimi (Nikolsky, 1899

Rhynchocalamus melanocephalus saturimi

זעמן שחור (Dolichophis jugularis (Linnaeus, 1758

Dolichophis jugularis

תלום קשקשים מצוי (Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804

Malpolon monspessulanus

נחש כיפה  (Macroprotodon cucullatus (Geoffroy Saint-Hilaire, 1809

Macroprotodon cucullatus

מטבעון מדברי  (Spalerosophis diadema cliffordi (Schlegel, 1837

Spalerosophis diadema cliffordi

Eirenis coronella

עכן החרטומים (Cerastes cerastes (Linnaeus, 1758

עכן קטן  (Cerastes vipera (Linnaeus 1758

Cerastes vipera Cerastes vipera 1 Cerastes vipera 2

עכן גדול  Cerastes gasperettii Leviton & Anderson 1967

Cerastes gasperettii

אפעה Echis coloratus Günther, 1878

Echis coloratus 1 Echis coloratus

צפע מצוי  (Daboia palaestinae (Werner, 1938

Vipera palaestinae 1 Vipera palaestinae

צב יבשה מצוי  Testudo (graeca) terrestris Forskal, 1775

DSC_0131 

כתיבת תגובה