דגי ים-תיכון Fishes

בעמוד זה יובא מבחר צילומים מוזיאוניים. אלו פרטים מתים שסנפיריהם פרושים לצורך הגדרה ומחקר לצרכים שונים והם מובאים כאן כגלריה חלקית של דגי הים-התיכון.

זיהוי הדגים ואיסופם: פרופ' מנחם גורן, שבי רוטמן וניר שטרן (האוספים הזואולוגיים, אונ' ת"א).

דַּבַּשְׁתָּן יָם-תִּיכוֹנִי

Alectis alexandrina

צְנִינוּן מְהַגֵּר

Alepes djedaba

נצרן ים-תיכוני

Balistes capriscus

פרפרון שחור־שת

Chaetodon austriacus

טריגון כד-אף

Pteroplatytrygon violacea

גיטרן

Rhinobatos rhinobatos

בּוֹנִיטוֹ אַטְלַנְטִי

Sarda sarda

זפיון מחוספס

Stephanolepis diaspros

יבלן האדווה

Umbrina cirrosa

להבי ים-תיכוני 

Xyrichthys novacula

כתיבת תגובה