עקרבאים Scorpiones

בעמוד זה מוצגים כעת 14 מינים.

משפחת הנבואיים  Diplocentridae

  Nebo hierichonticus (Simon, 1872)  נבו יריחו

Nebo hierichonticus

משפחת העבידיים  Scorpionidae

Scorpio maurus fuscus (Ehrenberg, 1829)  עביד שחום

Scorpio maurus fuscus

Scorpio maurus palmatus (Ehrenberg, 1828)  עביד צהוב

Scorpio maurus palmatus

Scorpio maurus palmatus Sting

פרט תחת תאורת UV

Scorpio maurus palmatus Under UV light

משפחת הבותוסיים  Buthidae

  Buthus israelis Shulov & Amitai, 1959  בותוס ישראלי

Buthus israelis

Buthus israelis 1

שיאון שחור קו  Mesobuthus nigrocinctus (Ehrenberg, 1828)

שמו הקודם: מזובותוס חרמוני

Leiurus quinquestriatus (Ehrenberg, 1828)  עקצן צהוב

Leiurus quinquestriatus

Hottentotta judaicus (Simon, 1872)  שחרן יהודה

Hottentotta judaicus

עקרבחול יוטבתה  Buthacus yotvatensis Levy, Amitai & Shulov, 1973

Buthacus yotvatensis

Buthacus leptochelys (Ehrenberg, 1829)  עקרב חול דק-לסת

Buthacus leptochelys

Androctonus amoreuxii hebraeus (Werner 1935)  קטלן עברי

Androctonus amoreuxii hebraeus

Orthochirus scrobiculosus negebensis (Shulov & Amitai 1960)  עקרבון נגבי

Orthochirus scrobiculosus negebensis 3

Orthochirus scrobiculosus negebensis 1

Orthochirus scrobiculosus negebensis 2

קטלן דוגוני  Androctonus bicolor Ehrenberg, 1828

Androctonus bicolor

Androctonus crassicauda (Olivier, 1807)  קטלן עב-זנב

Androctonus crassicauda

  Compsobuthus werneri judaicus Levy et al, 1973  חד-צלע מגובשש

Compsobuthus werneri judaicus

כתיבת תגובה