סרטנים Crustacea

תת-מערכה: סרטנאים   Crustacea 

מחלקת רגלסתיים   Class Maxillopoda

Order Sessilia

משפחה  Chthamalidae

בלוטון מצוי (Chthalmus stellatus (Poli, 1795

Chtamalus stellatus

מחלקת סרטנים עילאיים   Class Malacostrata

סידרת מעשירי רגל   Order Decapoda

משפחה  Matutidae

(Matuta victor (Fabricius 1781

מהגר לספסיאני שהתגלה בחופי ישראל בשנת 2012. מידע נוסף במאמר שפורסם בשנת 2013 ובו הדיווח הראשון על המצאות המין בישראל.

Matuta victor

משפחה  Portunidae

שייט כחול  (Callinectes sapidus (Rathbun, 1896

Callinectes sapidus

שייט נודד  (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758

Portunus pelagicus

שיטית נודדת  Charybdis longicollis Leene, 1938

Charybdis longicollis

משפחה Ocypodidae

חולון החוף (Ocypode cursor (Linnaeus, 1758

משפחה Hippolytidae

(Saron marmoratus (Olivier, 1811

מין פולש שמקורו באוקיינוס השקט. דווח לראשונה מחופינו ב-2013 (Rothman, Shlagman & Galil)

Saron marmoratus 2 Saron marmoratus

משפחה Alpheidae

נקשן הסלעים  Alpheus Inopinatus Holthuis & Gottlieb, 1958

Alpheus Inopinatus

משפחה  Grapsidae

שישן תלת-שן  (Pachygrapsus marmoratus (Fabricius, 1793

Pachygrapsus marmoratus

משפחה  Potamidae

סרטן הנחלים  (Potamon potamios (Olivier, 1804

Potamon potamios

משפחה  Leucosiidae

Myra subgranulata Kossmann, 1877

Myra subgranulata

משפחה  Palaemonidae

Odontonia sibogae (Bruce, 1972)

Odontonia sibogae

משפחה  Processidae

Nikoides sibogae De Man, 1918

Nikoides sibogae

משפחת גבנוניים  Hippolytidae

  Thor amboinensis (De Man, 1888)  נקיין השושנות

Thor amboinensis

Thor amboinensis 2

Order Stomatpoda

משפחה  Squillidae

(Erugosquilla massavensis (Kossmann, 1880

Erugosquilla massavensis

Selected references:

Galil, B.S. & Mendelson, M. 2013. A record of the moon crab Matuta victor (Fabricius, 1781) (Crustacea; Decapoda; Matutidae) from The Mediterranean coast of Israel. BioInvasions Records (2013) Volume 2, Issue 1: 69–71

כתיבת תגובה