בריומאים Ephemeroptera

משפחה Heptageniidae

Epeorus cf. zaitzevi Kazanci & Braasch 1988

Epeorus zaitzevi

משפחה Baetidae

בטיס Baetis sp

Baetis sp

משפחה Palingeniidae

Palingenia orientalis Chopra 1927 בריום מזרחי

.מין זה ככל הנראה נכחד מישראל לאחר ייבוש החולה

Palingenia orientalis

כתיבת תגובה