חרקים נוספים Other insects

סדרת הצבתנאים Dermaptera

 Forficula smyrnensis Audinet-Serville, 1839  צבתן נקוד

Forficula smyrnensis

Forficula lucasi Dohrn, 1865

forficula-lucasi-1 forficula-lucasi-2

Labidura riparia (Pallas, 1773)  צבתן חופר

labidura-riparia

 .Chondrostega צבתן חופר טורף טוואי מהסוג

Labidura riparia 1

Labidura riparia 2

משפחת הצרגוליים  Lezinidae

צרגול בהיר  Lezina concolor Walker, 1869

Lezina concolor 1

Lezina concolor

 

סדרת הגדותאים Plecoptera

גדותאי שש-זים  Protonemura zernyi Aubert 1964

כתיבת תגובה