נמליים (דבוראים) Formicidae

אורגת האשלים  Polyrhachis simplex Mayr, 1862

polyrhachis-simplex-1 polyrhachis-simplex-3 polyrhachis-simplex-2

קמפונית פולחת  Camponotus fellah Dalla Torre, 1893

camponotus-fellah-1 camponotus-fellah-2 camponotus-fellah-3

קמפונית קוגלר  Camponotus (Tanaemyrmex) kugleri Ionescu-Hirsch, 2010

camponotus-kugleri-1 camponotus-kugleri-2 camponotus-kugleri-3

נווטת כתומה  (Cataglyphis livida (André, 1881  

Cataglyphis livida

נווטת הנגב  (Cataglyphis albicans (Roger, 1859 

Cataglyphis albicans

(Cataglyphis viaticoides (André, 1881

Cataglyphis viaticoides 2Cataglyphis viaticoides

נמלת האש הקטנה (Wasmannia auropunctata (Fournier et al., 2005

כידן צהוב (Dorylus fulvus (Westwood, 1839

Dorylus fulvus

כתיבת תגובה