סדרת הדבוראים Hymenoptera

בעמוד זה מוצגים כעת 14 מינים (נמלים מוצגות בעמוד נפרד) .

תת סדרה דבוראים אל-שנציים  (Symphyta (Sawflies

על-משפחה  Tenthredinoidea

משפחת הארגיתיים Argidae

Aprosthema cf. tardum Klug

מסוג זה ידוע מין אחד בלבד מישראל אך מכיוון שהסוג טרם נחקר בארץ יתכנו מינים נוספים. לכן שם המין המופיע פה כעת עשוי להשתנות בעתיד אם יתברר שזהו מין אחר. הפרטים נשמרו באוספים הלאומיים למען בדיקה עתידית אפשרית.

Aprosthema cf tardum Larva

Aprosthema cf tardum cocoon

Aprosthema cf tardum Male

Aprosthema cf tardum Female

תת סדרה דבוראים שנציים  Apocrita

על-משפחת הצרעים  Vespoidea

משפחת הצרעיים  Vespidae

  Polistes dominula (Christ, 1791)  פלכית שכיחה

Polistes dominulus

צרעה גרמנית  (Vespula germanica (Fabricius,1793

צרעה מזרחית  Vespa orientalis Linnaeus, 1771

Vespa orientalis 2

Vespa orientalis

משפחת הפגיונאים  Scoliidae

פגיונאי ארבע-כתם  Megascolia maculata maculata Drury, 1773

Megascolia maculata

משפחת  Mutillidae

  Macromyrme sinuata (Olivier, 1811)  קטיפית ארבע-כתם

Macromyrme sinuata

קטיפית .Myrmilla sp

Myrmilla sp

משפחה  Pompilidae

(Gonaporus israelicus (Wolf, 1990

צרעה זו חופרת מחילות מרובות תאים (בצילום נקבה מול פתח המחילה). הצרעות ממין זה תוקפות עכבישים מהמשפחות Salticidae, Thomisidae, Agelenidae, Miturgidae, Philodromidae,

Revision of the Palaearctic genus Gonaporus Ashmead, 1902 of spi

על-משפחת הדבורים  Apoidea

משפחה  Apidae

Thyreus sp. תיראוס

Thyreus sp1 Thyreus sp2

דבורת הדבש  Apis mellifera Linnaeus, 1758 

Apis mellifera 1 Apis mellifera 2

 Xylocopa pubescens (Spinola, 1838)  דבורת-עץ צהובה

נקבה (צילום עליון) ופרט חריג בעל מאפיינים זכריים ונקביים (צילום תחתון).

Xylocopa pubescens 1

Xylocopa pubescens 2

Bombus terrestris (Linnaeus,1758)  בומבוס האדמה

Bombus terrestris

Eucera (Eucera) aequata Vachal 1907

אורכו 12-16 מ"מ.

Eucera (Eucera) dafnii Dorchin, 2019

אורכו 13-16 מ"מ.

 

Eucera (Eucera) wattsi Dorchin, 2019

אורכו 11.5-14 מ"מ.

כתיבת תגובה