מקלונאים Phasmatodea

Bacillus atticus atticus Brunner, 1882  מקלון האלה

Bacillus atticus

Clonaria eitami (Brock & Shlagman, 1994)  מקלון מדברי   

Clonaria eitami

כתיבת תגובה