שפיראים Odonata

בעמוד זה מובאים כרגע 22 מינים.

 

תת סדרה – שפיריות  Anisoptera

משפחה Libelluloidea: Libellulidae

Brachythemis

Brachythemis impartita male1

שפירית הדרכים – זכר Brachythemis impartita – male

Brachythemis impartita male

שפירית הדרכים – זכר Brachythemis impartita – male

Brachythemis impartita female

שפירית הדרכים – נקבה Brachythemis impartita – female

Brachythemis impartita female2

שפירית הדרכים – נקבה Brachythemis impartita – female

Crocothemis

Orthetrum

Orthetrum chrysostigma

שפירית כחולה (Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839

Orthetrum ransonneti

(Orthetrum ransonneti (Brauer, 1865

Orthetrum sabina

(Orthetrum sabina (Drury, 1773

Rhyothemis

Rhyothemis semihyalina syriaca

(Rhyothemis semihyalina syriaca (Selys, 1849

Sympetrum

Sympetrum striolatum

(Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840

Sympetrum sanguineum

(Sympetrum sanguineum (Mueller, 1764

Trithemis

Trithemis annulata male

שפירית הארגמן – זכר (Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807

Trithemis annulata female

שפירית הארגמן – נקבה (Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807

Trithemis arteriosa Young male

שפירית מעורקת – זכר צעיר (Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839

Trithemis arteriosa Young male1

שפירית מעורקת – זכר צעיר (Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839

Trithemis arteriosa FEMALE

שפירית מעורקת – נקבה (Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839

Urothemis

Urothemis edwardsi hulae

Urothemis edwardsi hulae Dumont, 1975

משפחה Aeshnoidea: Gomphidae

Gomphus

Gomphus schneiderii

Gomphus schneiderii Selys, 1850

Onychogomphus

Onychogomphus lefebvrii

(Onychogomphus lefebvrii (Rambur, 1842

משפחה Aeshnoidea: Aeshnidae

Hemianax

Hemianax ephippiger

שפירית נודדת (Hemianax ephippiger (Burmesiter, 1839

תת סדרה – שפריריות  Zygoptera

משפחה Calopterygoidea: Calopterygidae

Calopteryx

Calopteryx syriaca young male

שפרירית זוהרת – זכר צעיר Calopteryx syriaca Rambur, 1842

Calopteryx syriaca Male

שפרירית זוהרת – זכר Calopteryx syriaca Rambur, 1842

Calopteryx syriaca Female

שפרירית זוהרת – נקבה Calopteryx syriaca Rambur, 1842

Epallage

Epallage fatime Male

שפרירית השלפוחיות – זכר Epallage fatime Charpentier, 1840

Epallage fatime Male1

שפרירית השלפוחיות – זכר Epallage fatime Charpentier, 1840

Epallage fatime female 2

שפרירית השלפוחיות – נקבה Epallage fatime Charpentier, 1840

Epallage fatime female

שפרירית השלפוחיות – נקבה Epallage fatime Charpentier, 1840

Epallage fatime Mating

שפרירית השלפוחיות – הזדווגות Epallage fatime Charpentier, 1840

 משפחה Coenagrionoidea:Coenagrionidae

Ischnura

Ischnura senegalensis

שפרירית סנגלית Ischnura senegalensis Rambur, 1842

Ischnura elegans ebneri Male

שפרירית הדורה – זכר Ischnura elegans ebneri Schmidt, 1938

Ischnura elegans ebneri Female

שפרירית הדורה – נקבה Ischnura elegans ebneri Schmidt, 1938

Pseudagrion

Pseudagrion sublacteum mortoni

שפרירית הלבנט – הזדווגות Pseudagrion sublacteum mortoni Schmidt, 1936

משפחה Lestoidea: Lestidae

Lestes

Lestes virens virens Male

זכר (Lestes virens virens (Charpentier, 1825

Lestes virens virens Female

נקבה (Lestes virens virens (Charpentier, 1825

 

משפחה  Coenagrionoidea: Platycnemididae

Platycnemis

Platycnemis dealbata Mating
שפרירית שטוחת-רגל Platycnemis dealbata Selys in Hagen, 1850
Platycnemis dealbata

שפרירית שטוחת-רגל Platycnemis dealbata Selys in Hagen, 1850

Platycnemis latipes

Platycnemis latipes Rambur, 1842

 

כתיבת תגובה