סדרת החגבאים Orthoptera

בעמוד זה מובאים כעת 17 מינים.

על משפחה Pyrgomorphoidea

משפחה Pyrgomorphidae

  Poekilocerus bufonius bufonius (Klug, 1832)  כושן ארסי

Poekilocerus bufonius bufonius

על משפחה Tettigonioidea

משפחת החרגוליים Tettigoniidae

סגה עדין  Saga ornata Burmeister, 1838

Saga ornata

סגה ענק  Saga ephippigera syriaca Lucas, 1864

Saga ephippigera syriaca

אקרומטופה סורית  Acrometopa syriaca Brunner von Wattenwyl, 1878

Acrometopa syriaca Acrometopa syriaca 1

מגלית דקה  (Tylopsis liliifolia (Fabricius, 1793

Tylopsis liliifolia

מגלית איסופיה  Isophya savignyi Brunner von Wattenwyl, 1878

Isophya savignyi

מגלית נקודה  Phaneroptera nana Fieber, 1853

Phaneroptera nana

על משפחה Acridoidea

משפחת החגביים Acrididae

ארבה מדברי  Schistocerca gregaria Forsskål, 1775

Schistocerca gregaria

חטמן עדין  Truxalis procera Klug, 1830

Truxalis procera

דבקן יפה-רגל  (Eyprepocnemis plorans (Charpentier, 1825

Eyprepocnemis plorans

עפרן כחול-כנף  (Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758

Oedipoda caerulescens

חרוטן קוני (Pyrgomorpha conica (Olivier, 1791

Pyrgomorpha conica

משפחה Pamphagidae

Prionosthenus syriacus (Brisout 1855)  כרבולתן סורי

Prionosthenus syriacus

Ocneropsis kneuckeri (Krauss, 1909)  רגבן מגובשש

Ocneropsis kneuckeri

Ocneropsis kneuckeri Pair

Ocneropsis bethlehemita (Bolívar, I., 1893)  רגבן בית-הלחמי

Ocneropsis bethlehemita

Tmethis pulchripennis (Serville, 1838)  צחיחן נאה

Tmethis pulchripennis 1Tmethis pulchripennis

על משפחה Grylloidea

משפחת הצרצריים Gryllidae

צרצר דו-כתמי Gryllus bimaculatus De Geer, 1773

Gryllus bimaculatus

כתיבת תגובה