ארינמלאים Neuroptera

בעמוד זה מוצגים כעת 12 מינים.

משפחת כנפחוטיים  Nemopteridae: Nemopterinae

 Dielocroce chobauti (McLachlan, 1898)  כנפחוט

Dielocroce chobauti

שובלית נאה  Nemoptera aegyptiaca Rambur, 1842

Nemoptera aegyptiaca 2 Nemoptera aegyptiaca

Halter halteratus (Forskål, 1775)  שובלית פלמוני

Halter halteratus

משפחת הארימחושיים  Ascalaphidae: Ascalaphinae

Bubopsis andromache Aspöck et al., 1979  ארימחוש שעיר 

Bubopsis andromache

 Ascalaphus festivus (Rambur, 1842)  ארימחוש עדין – בוגר ותטולה

Ascalaphus festivus

Ascalaphus festivus 2

משפחת הארימחושיים  Ascalaphidae: Haplogleniinae

אבנונית  .Ptyngidricerus sp

משפחת הארינמליים  Myrmeleontidae: Myrmeleontinae

Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789) קוצית חופית – בוגר וזחל

Acanthaclisis occitanica

Acanthaclisis occitanica larva 2

Acanthaclisis occitanica larva

  Myrmecaelurus teillardi (Navás, 1912)  ספונאי החולות – בוגר וזחל

Nophis teillardi

Nophis teillardi larva

משפחת הטרפרגליים  Mantispidae: Mantispinae

טרפגרל  Mantispa sp

Mantispa sp gallery

Mantispa sp

Mantispa sp2

משפחה כנפקמחיים  Coniopterygidae: Coniopteryginae

Conwentzia pineticola Enderlein, 1905

Conwentzia pineticola

משפחת העינפזיים  Chrysopidae

Italochrysa italica (Rossi, 1790)  עינפז החורש

Italochrysa italica

Chrysoperla carnea (Stephens)  עינפז ירוק

Chrysoperla carnea

 

כתיבת תגובה