ארינמלאים Neuroptera

בעמוד זה מוצגים כעת 18 מינים.

משפחת כנפחוטיים  Nemopteridae: Nemopterinae

 Dielocroce chobauti (McLachlan, 1898) כנפחוט מפוספס 

Dielocroce chobauti

כנפחוט עברי (נקבה) Dielocroce hebraea Hölzel 1975

שובלית נאה  Nemoptera aegyptiaca Rambur, 1842

Nemoptera aegyptiaca 2 Nemoptera aegyptiaca

Halter halteratus (Forskål, 1775)  שובלית פלמוני

Halter halteratus

משפחת הארימחושיים  Ascalaphidae: Ascalaphinae

ארימחוש מצוייר  (Libelloides rhomboideus (Schneider, 1845

ארימחוש הדור  (Libelloides syriacus  (McLachlan in 1871

ארימחוש נקוד  (Puer maculatus (Olivier, 1789

Bubopsis andromache Aspöck et al., 1979  ארימחוש שעיר 

Bubopsis andromache

Ascalaphus festivus (Rambur, 1842)  ארימחוש עדין – בוגר ותטולה

Ascalaphus festivus

Ascalaphus festivus 2

(Deleproctophylla variegata (Klug, 1834

משפחת הארימחושיים  Ascalaphidae: Haplogleniinae

(Iranoidricerus iranensis (Kimmins, 1938

אבנונית  .Ptyngidricerus sp

משפחת הארינמליים  Myrmeleontidae: Myrmeleontinae

Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789) קוצית חופית – בוגר וזחל

Acanthaclisis occitanica

Acanthaclisis occitanica larva 2

Acanthaclisis occitanica larva

  Myrmecaelurus teillardi (Navás, 1912)  ספונאי החולות – בוגר וזחל

Nophis teillardi

Nophis teillardi larva

משפחת הטרפרגליים  Mantispidae: Mantispinae

טרפגרל  Mantispa sp

Mantispa sp gallery

Mantispa sp

Mantispa sp2

משפחה כנפקמחיים  Coniopterygidae: Coniopteryginae

Conwentzia pineticola Enderlein, 1905

Conwentzia pineticola

משפחת העינפזיים  Chrysopidae

Italochrysa italica (Rossi, 1790)  עינפז החורש

Italochrysa italica

Chrysoperla carnea (Stephens)  עינפז ירוק

Chrysoperla carnea

 

כתיבת תגובה