חיפושיות

מסדרת החיפושיות מיוצגים כעת באתר 508 מינים.

בישראל ידועים כארבעת אלפים מינים של חיפושיות המחולקות לכשבעים משפחות שונות. מספר המינים הידוע עולה בהדרגה עקב גילויים של מינים חדשים (מינים חדשים למדע, מינים חדשים לאזור ומינים פולשים). בלינקים הבאים ישנה חלוקה לפי משפחות (או תתי-משפחות). יש לציין שהעבודה על עמודים אלה עדיין בחיתוליה הן מבחינת מספר המינים המיוצגים והן מבחינה ויזואלית וטקסטואלית. בהמשך יבנה עמוד אשר יוכל לסייע בזיהוי מהיר יותר לרמת המשפחות ולהקל על החיפוש.  

Scarabaeidae

משפחת הזיבליתיים Scarabaeidae

Hebrew Glaphyridae

משפחת הגלפיריתיים Glaphyridae

Hebrew Lucanidae

משפחת האייליתיים (חיפושיות אייל) "Lucanidae – "Stag Beetles

Hebrew Buprestidae

משפחת הברקניתיים Buprestidae

משפחת הרצניתיים Carabidae

משפחת הרצניתיים Carabidae

רצניתיים - תת משפחה גדיתיים Cicindelinae

רצניתיים – תת משפחה גדיתיים Cicindelinae

Meloidae

רפואניתיים Meloidae

משפחת השחאוריתיים Tenebrionidae

משפחת השחאוריתיים Tenebrionidae

Hebrew Cerambycidae

משפחת היקרוניתיים Cerambycidae 

Coccinelidae

משפחת המושיתיים Coccinelidae

Curculionidae

משפחת החידקוניתיים Curculionidae ומשפחת ה- Apionidae

Oedemeridae

משפחת ה- Oedemeridae

Chrysomelidae

משפחת העליתיים Chrysomelidae

Cleridae

משפחת הקלריתיים Cleridae

Hydrophilidae and Dytiscidae

חיפושיות מים שונות Dytiscidae and Hydrophilidae

Dermestidae

משפחת העוריתיים Dermestidae

משפחת הנתוזיתיים Elateridae

משפחות נוספות Other beetles families

משפחות נוספות Other beetles families

כתיבת תגובה