משפחת הזיבליתיים Scarabaeidae

לרשימת מינים של משפחת הזיבליתיים בישראל לחצו כאן

Hebrew Cetoniinae
משפחת הזיבליתיים – זבליות פרחים Scarabaeidae – Cetoniinae
Hebrew Melolonthinae Euchirinae
משפחת הזיבליתיים – פעילי ערב קיציים Scarabaeidae – Euchirinae and Melolonthinae 
Hebrew Scarabaeinae
משפחת הזיבליתיים – חיפושיות זבל Scarabaeidae – Scarabaeiinae
Hebrew Aphodinae
משפחת הזיבליתיים – חיפושיות זבל קטנות Scarabaeidae – Aphodinae
Hebrew Sericinae Rutelinae
משפחת הזיבליתיים Scarabaeidae –Rutelinae
Hebrew Dynastinae
משפחת הזיבליתיים – חיפושיות קרנף Scarabaeidae – Dynastinae

כתיבת תגובה