משפחת הזיבליתיים – זבליות פרחים ליליות Scarabaeidae – Euchirinae and Melolonthinae

בעמוד זה מוצגים כעת 20 מינים.

זבליות ארוכות-רגליים  Euchirinae 

Propomacrus bimucronatus Pallas, 1781– מין נדיר שראוי להגנה בשל צורת הריבוי המחייבת עצי אלון עתיקים ובהם חללים. אורכו 45 מ"מ ויותר. תפוצתו בכרמל, בגליל ובחרמון. בצילומים התחתונים גולם ופרט שזה עתה הגיח מימינו. פעילות בקיץ.

Propomacrus bimucronatus 1

Propomacrus bimucronatus

זבליות פרחים ליליות  Melolonthinae 

המידע בעמוד זה מבוסס של מחקר ומעקב של יוצר האתר. על קבוצה זו של חיפושיות  ידוע מעט מאוד וכל מידע שיועבר ליוצר האתר יוערך ויוכל לתרום. כל החיפושיות הבאות פעילות לזמן יחסית קצר בשעות הערביים. הנקבות מחכות לזכרים ואינן פעילות יחסית. הביולוגיה של מרבית המינים אינה ידועה כלל וכן בחלק מהמקרים לא נצפתה או נאספה נקבה מעולם.

אנוקסיה ארצישראלית*  Anoxia maculiventris Reitter. 1890 – מין זה תואר מישראל וידוע גם מלבנון ומסוריה. בעבר תואר בטעות בשנית תחת השם A.israelitus וכעת שם זה אינו עוד בשימוש, משם זה נגזר שמו העברי.

Anoxia maculiventris

אנוקסיה חיוורת*  Anoxia laevimacula Petrovitz, 1973 – מין זה תואר מאזור הגליל וידוע גם מחולות החוף. מעופף לאחר השקיעה בתחילת הקיץ. ככל הידוע המין אנדמי לישראל. Anoxia laevimaculata

אנוקסיה מזרחית  Anoxia orientalis Krynicki, 1832  מין בעל תפוצה רחבה באזור הלבנט ועד מזרח אירופה. נפוץ יחסית בקיץ.

אנוקסיית ביטינסקי*  Anoxoides bytinskisalzi Petrovitz, 1971 מין היחיד שתואר מסוגו. קרוי על שמו של ביטינסקי, חוקר החרקים בישראל בעבר. הפרט המצולם הוא אחד משניי ה-paratypes היחידים ומאז תיאור המין נאספו שני פרטים בלבד שהעלו את מספר הפרטים הקיימים לארבעה בלבד. המין אנדמי לישראל (אזור השרון) ומעופף בסוף האביב ותחילת הקיץ. הנקבה עדיין לא ידועה וכמוה גם הביולוגיה של מין זה. 

Anoxoides bytinskisalzi

קריפטוטרוגוס ערבתי*   Cryptotrogus weisei Kraatz, 1888 – עד לאחרונה הופיע מין זה בארץ תחת השם Cyphonoxia praestabilis Reitter, 1889.

Cyphonoxia praestabilis

Polyphylla olivieri Laporte de Castelnau, 1840 – מין בעל תפוצה רחבה מדרום-מזרח אירופה ועד המזרח הקרוב. בארץ המין צפוני ונדיר למדי. אורך הפרטים מגיע ל-30 מ"מ ויותר. בצילום נראים מחושי הזכר, אלו של הנקבה קטנים בהרבה.

Web Polyphylla olivieri

Polyphylla olivieri

Aplidia chaifensis Kraatz, 1882 – – הנפוץ מבני סוגו בישראל. תפוצתו במרכז ובצפון, גם בתוך ערים. ככל הידוע אנדמי לישראל אך יתכן שימצא בעתיד גם בלבנון. Aplidia chaifensis

Aplidia joanis Baraud, 1998– ידוע מלבנון וסוריה. הפרטים המצולמים הנם מצפון הגולן ומהווים עדות נדירה מישראל.

Aplidia joannis

Gnaphalostetha bonvoisini Reiche & Saulcy, 1856– ידוע מישראל וירדן. מין הפעיל בסוף החורף ובכך שונה משאר המינים בקבוצה זו. הביולוגיה שלו עדיין לא ידועה. לאחרונה תואר מסוג זה מין נוסף מהנגב. התיאור מתבסס על נקבה אחת ולכן בשלב זה אין מספיק מידע.

Gnaphalostetha bonvoisini

Brenskiella flavomicans Brenske, 1897 –  המין היחיד שתואר מסוג זה. תפוצתו בחולות החוף המרכזי והדרומי. הזכרים מעופפים עם השקיעה בחיפוש אחר נקבות. מעופם נמוך, איטי ומסורבל. הנקבות מחכות מתחת לפני האדמה ועד היום נמצאו בחפירה 2 נקבות בלבד ע"י יוצר האתר ואלו כעת שתי הנקבות היחידות הידועות למדע ממין זה. הנקבה גדולה מאוד ביחס לזכר כפי שניתן לראות בצילום המובא. מאחר והנקבות אינן מעופפות המין מקומי מאוד ואינו יכול להגיע למקומות חדשים מתאימים. בכך המין הופך רגיש במיוחד לכל שינוי בשטח וראוי להיכנס לרשימה האדומה של חרקי ישראל (בתהליך הכנה).  הביולוגיה עדיין לא ידועה. מאמר ובו תיאור הנקבה יפורסם בהמשך.

Brenskiella flavomicans

Pachydema albipilis Reitter, 1902

Pachydema albipilis Gallery

Tanyproctus kraatzi Reitter, 1902– מין זה ידוע מישראל וסוריה.

Tanyproctus kraatzi

Tanyproctus minituPetrovitz, 1973– מין זה ידוע מישראל בלבד. הפרט המצולם שייך לסדרת ה-Paratypes.

Tanyproctus minutus

Tanyproctus nabataeus Petrovitz, 1973– מין זה ידוע מישראל בלבד. הפרט המצולם שייך לסדרת ה-Paratypes.

Tanyproctus nabataeus

Tanyproctus saulcyi Reiche & Saulcy, 1856– המין הנפוץ בסוגו בישראל. תפוצתו ככל הנראה רחבה. ידוע גם מירדן וסוריה. 

Tanyproctus saulcyi

 

Tanyproctus crinitus Petrovitz, 1971 – הפרט המצולם שייך לסדרת ה-Paratypes. מאז תיאור נאספו פרטים מעטים ממין זה והידע עליו דל מאוד. ככל הידוע המין אנדמי לישראל.

Tanyproctus crinitus

מלדרה מטרידה  Maladera insanabilis Brenske, 1894Maladera insanabilis

מלדרה צנועה  Maladera (Eusericula) modesta Fairmaire, 1881  Maladera modesta

מלדרה סורית  Maladera (Macroserica) syriaca syriaca Petrovitz, 1969Maladera syriaca syriaca

Refferences:

Keith, D.  2005.  Révision du genre Gnaphalostetha (Coleoptera, Melolonthidae). Bulletin de la Société entomologique de France. 110(1):103-108.

Petrovitz, R. 1971. Scarabaeidae from the near East. Israel Journal of Entomology Vol. VI, p.215-237.

Petrovitz, R. 1973. Scarabaeidae from the near East. Israel Journal of Entomology Vol. VIII, p.27-34.

2 תגובות בנושא “משפחת הזיבליתיים – זבליות פרחים ליליות Scarabaeidae – Euchirinae and Melolonthinae

כתיבת תגובה