משפחת המושיתיים Coccinelidae

בעמוד זה מוצגים כעת 12 מינים.

תת-משפחה Scymninae

Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1850

תת-משפחה Epilachninae

(Henosepilachna argus (Geoffroy in Fourcroy 1785

תת-משפחה Coccinellinae

(Psyllobora bisoctonotata (Mulsant

psyllobora-bisoctonotata

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

Coccinella septempunctata

Coccinella septempunctata 2

Coccinella septempunctata larva

(Propylea quattuordecimpunctata (Linnaeus, 1758

Propylea quattuordecimpunctata 1

Propylea quattuordecimpunctata

(Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758

Myrrha octodecimguttata

Cheilomenes propinqua nilotica Mulsant

Cheilomenes propinqua nilotica

Cheilomenes propinqua nilotica larva

(Hippodamia variegata variegata (Goeze, 1777

Hippodamia variegata variegata 2

Hippodamia variegata

(Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763

Harmonia quadripunctata

(Oenopia conglobata (Linnaeus 1758

Oenopia conglobata

Scymnus (Pullussuturalis Thunberg1795

Scymnus suturalis

תת-משפחה Chilocorinae

(Exochomus nigromaculatus (Goeze, 1777

Exochomus nigromaculatus

 

כתיבת תגובה