ים-תיכון Mediterranean sea

בעמוד זה מובאים כעת 152 מינים.

מחלקת החלזונות  CLASS  GASTROPODA

משפחת חלזונות הצוהר (יסדוקיים) Fissurellidae

משפחת  Patellidae

משפחת Nacellidae

 משפחת Siphonariidae

משפחת הגלגליים  Trochidae

משפחת Calliostomatidae

משפחת הפירמידיתיים Pyramidellidae

משפחת הסביבוניים Turbinidae

משפחה הצלעתיים Costellariidae

משפחת העלוקתיים Marginellidae

משפחת העלוקתיים Ringiculidae

משפחה Tornidae

משפחת הצִנּוֹרִירִיִּים Vermetidae

משפחת הסטרומבוסיים Strombidae

משפחת הגזלניים Eulimidae

משפחת היוניתיים Columbellidae

משפחת המגדליים Planaxidae

משפחת Pisaniidae

משפחת האפוראיסיים Aporrhaidae

משפחת החופיתיים  Littorinidae

משפחת הריסואיים Rissoidae

משפחה Rissoinidae

משפחת הטבוריתיים  Naticidae

משפחת הקיפריתיים*  Cypraeidae

משפחת הפיוניתיים Triviidae

משפחת קסדות-ים  Cassidae

משפחת הסגוליות Janthinidae

משפחת הסולמיתיים Cerithiopsidae

משפחת Triphoridae

משפחת השמאלניים Cerithiidae

משפחת המגדלוניים Dialidae

משפחת הסולמיתיים Epitoniidae

משפחה הפלכיים  Fasciolariidae

משפחת Mangeliidae

משפחת הארגמוניים  Muricidae

שלשת המינים הבאים משתייכים לתת-המשפחה Coralliophilinae. הם שונים מיתר בני משפחת הארגמוניים בכך שהם חסרי רדולה ולכן יש הרואים בהם משפחה נפרדת – Coralliophilidae.

משפחת Horaiclavidae

משפחת המצנפתיים Mitridae

משפחת האקוניים  Nassariidae

משפחת הבועיתיים Bullidae

משפחת השלפוחיתיים Haminoeidae

משפחה Mnestiidae

משפחה Plakobranchidae

משפחה Facelinidae

משפחת חשופיות-זר Chromodorididae

מין זה פורסם לראשונה מחוף הים-התיכון הישראלי בשנת 2011.

למאמר הפרסום לחצו כאן.

משפחה: Umbraculidae

משפחת שיני-ים Dentaliida

מחלקת הדו-קשוותים (צדפות)  BIVALVIA

משפחת הפטישניים Malleidae

משפחת האוסטריאיים  Ostreidae

מין זה פורסם לראשונה מהים-התיכון (הדיווח הראשון מישראל) בשנת 2005. שמו הקודם בזמן הפרסום הוא Dendostrea crenulifera. מאמר פרסום המין:

Sharon, Y.; Benayahu, Y.; Mienis, H. K. (2005). First record of an exotic oyster: Alectryonella crenulifera, from the Mediterranean coast of Israel. Triton. 12: 5-6.

משפחת הבוציתיים  Mytilidae 

משפחת הפניניתיים Pteriidae

מהגר לספסיאני שדווח מחוף הים-התיכון לראשונה ב-2016 (דווח לראשונה מישראל). מאמר הפרסום:

Mienis, H.K., Rittner, O., Shefer, S., Feldstein, T. & Yahel, R. First record of the Indo-Pacific Isognomon legumen from the Mediterranean coast of Israel (Mollusca, Bivalvia, Isognomonidae) Triton, 31: Pp. 9-11. April 2016.

משפחת האוריות Lucinidae

משפחת הלבביות Carditidae

משפחת הליביתיים  Cardiidae

משפחת הטלינות Tellinidae

משפחת המסרקיים Pectinidae

משפחת המפרציות Anomiidae

משפחת הסירתיים Donacidae

משפחת הוונוסים Veneridae

משפחה השדרניים Spondylidae

משפחת האַבּוּבִיתִיִּים Solenidae

מחלקת הסילוניות  CEPHALOPODA

משפחת התמנוניים Octopodidae

מין זה דווח לראשונה מחופינו בשנת 2011 במאמר:

Mienis, H.K.; Stern, N.; Levitt, Y.; Rittner, O.; Galil, B.S.; Diamant, A.; Goren, G. (2011). First records of Eledone cirrhosa from the Eastern Mediterranean off Israel (Mollusca, Gastropoda, Octopodidae). Triton 24: 1-4

משפחה דיונוניים Sepiidae

משפחה לוליגיים Loliginidae

משפחת האגרונאוטים Argonautidae

מערכת זרוע-רגליים Phylum: Brachiopoda

מערכה זו אינה חלק ממחלקת החלזונות אך מובאת פה מטעמי נוחות והדמיון לצדפות שונות. בהמשך יפתח עמוד נפרד למערכת זו.

(Gryphus vitreus (Born, 1778 

פרט מחובר לצדפה מהמין Abra longicallus.

תגובה אחת בנושא “ים-תיכון Mediterranean sea

כתיבת תגובה