עשים Moths

530 מיני עשים מיוצגים כעת באתר:

Sphingidae

משפחת הרפרפיים Sphingidae 

Geometridae

משפחת המודדיים Geometridae

Pyralidae

משפחת העשנוריים Pyralidae

Crambidae

משפחת Crambidae

Lasiocampidae

משפחת הטואים Lasiocampidae

Notodondidae

משפחת השנגביים – Notodontidae

Noctuidae

משפחת התינשמיתיים Noctuidae

Erebidae

משפחת הארבוסיים Erebidae

Arctiinae

תת-משפחת הדובוניים Erebidae: Arctiinae

Lymantriidae

תת-משפחת הטוואיתיים Lymantriinae

Cossidae

משפחת הססעציים Cossidae

Nolidae

משפחה Nolidae

Moth families

משפחות עשים נוספות Other moth families

 

Moths photo galleries links:

Lepidoptera – Svenska fjärilar – Swedish Moths

כתיבת תגובה