משפחת הססעציים Cossidae

Zeuzerinae  תת משפחה

Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761) ססעץ מנומר

Zeuzera pyrina

Zeuzera pyrina 1

Cossulinae  תת משפחה

Paropta paradoxus (Herrich-Schäffer, 1851)  *ססעץ הגפנים

Paropta paradoxus

ססעץ צהבהב* (Dyspessa salicicola (Eversmann, 1848

מין נדיר מאוד שטרם פורסם רשמית מישראל. אלו הצילומים הראשונים של פרטים מישראל. בשל ריחוק האוכלוסייה המקומית מזו המוכרת יתכן ומדובר במין חדש למדע.

Dyspessa salicicola 1 Dyspessa salicicola 2 Dyspessa salicicola 3

Parahypopta caestrum (Hübner, 1804)

Parahypopta caestrum

Subfamily unassigned

Holcocerus laudabilis Staudinger, 1899

Holcocerus laudabilis

Holcocerus laudabilis 1

כתיבת תגובה