משפחת התינשמיתיים Noctuidae

בעמוד זה מיוצגים כעת 98 מינים.

תת משפחה  Subfamily Plusiinae

(Euchalcia paulina (Staudinger, 1892

Euchalcia paulina 2 Euchalcia paulina

פלוסית גמא  (Autographa gamma (Linnaeus, 1758 Autographa gamma 1 Autographa gamma 2

Autographa gamma Larva Pupa

Autographa gamma Pupa

Ctenoplusia accentifera (Lefèbvre, 1827)

Ctenoplusia accentifera 4

Ctenoplusia accentifera 1

Ctenoplusia accentifera 2

Ctenoplusia accentifera pupa

Ctenoplusia accentifera larva

(Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767

Cornutiplusia circumflexa

(Trichoplusia ni (Hübner, 1803

Trichoplusia ni

(Trichoplusia circumscripta (Freyer, 1831

Trichoplusia circumscripta Trichoplusia circumscripta 2

(Trichoplusia vittata (Wallengren, 1856

Trichoplusia vittata

פלוסית זהובה  (Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789

Chrysodeixis chalcites 2

Chrysodeixis chalcites 2

תת-משפחה  Subfamily Eustrotiinae

(Thalerastria diaphora (Staudinger 1879

Thalerastria diaphora

תת-משפחה  Subfamily Acontiinae

(Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758 Aedia leucomelas

(Aedia funesta (Esper, 1786

(Acontia biskrensis (Oberthür, 1887

Acontia biskrensis

([Acontia titania (Esper, [1798

(Tarachephia hueberi (Erschoff, 1874

(Emmelia trabealis (Scopoli, 1763

(Acontia lucida (Hufnagel, 1766

Acontia lucida Acontia lucida

(Armada panaceorum (Menetries, 1848

Armada maritima Brandt, 1939

תת-משפחה  Subfamily Acronictinae

Simyra dentinosa Freyer, 1839

Simyra dentinosa

תנשמית החומעה (Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758

Acronicta rumicis

Acronicta rumicis Larva pupa

תנשמית יהודה  (Acronicta aceris (Linnaeus, 1758

Acronicta aceris judaea

(Acronicta (Triaena) psi (Linnaeus, 1758

Acronicta psi

תת-משפחה  Subfamily Metoponiinae

Epharmottomena eremophila (Rebel, 1895)

מין קטנטן וחובב חולות. ידוע מסוריה ועד מרוקו. בארץ פעיל מספטמבר ועד אפריל במערב הנגב. הפונדקאי אינו ידוע.

Epharmottomena eremophila

 (Aegle semicana (Esper, 1798

Aegle semicana תת-משפחה  Subfamily Cuculliinae

Cucullia (Cucullia) calendulae Treitschke, 1835

Cucullia calendulae

Cucullia calendulae Larva

(Cucullia (Shargacucullia) anceps (Staudinger, 1882

Cucullia anceps

תנשמית הבוצין  (Cucullia (Shargacucullia) verbasci (Linnaeus, 1758

Web Cucullia verbasci

(Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775

Cucullia chamomillae

Metlaouia autumna (Chrétien, 1911)

 אלו התמונות הראשונות של פרט חי ממין זה. מין נדיר. בארץ ידוע מהנגב והערבה ומכאן דרומה ומערבה למצרים ואזור המגרב. הבוגרים פעילים רק בנובמבר. הפונדקאי בארץ אינו ידוע

Metlaouia autumna 1

Metlaouia autumna

תת-משפחה  Subfamily Oncocnemidinae

Cleonymia baetica  klapperichi Hacker, 2001

Cleonymia baetica 1 Cleonymia baetica 2

(Cleonymia (Cleonymia) chabordis (Oberthur, 1876

Cleonymia Cleonymia chabordis 2

Cleonymia chabordis 1

Cleonymia chabordis 2

Metalopha gloriosa ingloria Draudt, 1933

Metalopha gloriosa ingloria Var

Metalopha gloriosa 1 Metalopha gloriosa 2

(Omphalophana pauli (Staudinger, 1892

Omphalophana pauli

Metopoceras omar (Oberthür, 1887)

Metopoceras omar

Stilbina hypaenides Staudinger, 1892

Stilbina hypaenides

(Calophasia platyptera (Esper, 1788

Calophasia platyptera

Xylocampa mustapha Oberthür, 1920

Xylocampa mustapha

Hypeuthina fulgurita Lederer, 1855

hypeuthina-fulgurita

תת-משפחה  Subfamily Heliothinae

Pyrrhia treitschkei (Frivaldzsky, 1835)

Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851

Heliothis nubigera 1

Heliothis nubigera 2

תנשמית האביב (Helicoverpa armigera (Hübner, 1808

Helicoverpa armigera

Helicoverpa armigera Larva Pupa

[Schinia scutosa [Denis & Schiffermüller, 1775

Schinia scutosa

תת-משפחה  Subfamily Bryophilinae

(Cryphia amasina (Draudt, 1931

Cryphia amasina

[Chloantha hyperici [Denis & Schiffermüller, 1775 Chloantha hyperici

תת-משפחה  Subfamily Xyleninae

תנשמית בודנהיימר*  (Caradrina (Levantrina) bodenheimeri (Draudt, 1934

מין זה תואר מפרטים שנאספו בירושלים. תפוצתו אירנו-טוראנית. בארץ המין מצוי בעיקר באזורים היבשים והחצי יבשים ונעשה פחות נפוץ באזורי החולות של החוף. לרוב צמוד לאזורים בהם זורמים נחלי אכזב. הבוגרים פעילים בסתיו ולאחר מכן באביב. הביצים מוטלות על הקיפודן הפלישתי.

Caradrina bodenheimeri

(Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758

מין זה נעשה נדיר יותר ויותר במהלך העשורים האחרונים.

Phlogophora meticulosa

פרודניה  (Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833 Spodoptera littoralis 1 Spodoptera littoralis 2

(Oria musculosa (Hübner, 1809

Oria musculosa

(Anthracia eriopoda (Herrich-Schäffer, 1851

Anthracia eriopoda

Caradrina (Paradrina) atriluna (Guenée, 1852)

Caradrina atriluna

(Mesoligia literosa (Haworth, 1809

Mesoligia literosa

(Spodoptera cilium (Guenée, 1852

Spodoptera cilium

לפיגמה  (Spodoptera exigua (Hübner, 1808

Spodoptera exigua

(Polymixis rebecca (Staudinger, 1892

Polymixis rebecca

(Polymixis serpentina (Treitschke, 1825

Polymixis serpentina

(Polymixis trisignata (Ménétriès, 1847

Polymixis trisignata

Mniotype judaica (Staudinger, 1898)

Mniotype judaica  1

Mniotype judaica  2

(Conistra acutula (Staudinger, 1892

Conistra acutula

(Luperina dumerilii (Duponchel, 1826 Luperina dumerilii 2 Luperina dumerilii

Agrochola hypotaenia Bytinsky-Salz, 1936

Agrochola hypotaenia

Leucochlaena jordana Draudt, 1934

Leucochlaena jordana

(Dryobotodes carbonis (Wagner, 1931

Dryobotodes carbonis

Scythocentropus inquinata (Mabille, 1888)

Scythocentropus inquinata 1

Scythocentropus inquinata

(Boursinia deceptrix (Staudinger, 1900

Boursinia deceptrix

(Boursinia discordans (Boursin, 1940

Boursinia discordans

תת-משפחה  Subfamily Hadeninae

(Orthosia cerasi (Fabricius, 1775

(Orthosia cruda (Denis & Schiffermüller, 1775

[Orthosia cypriaca Hacker, [1997

(Perigrapha mundoides (Boursin, 1940

(Polytela cliens (Felder & Rogenhofer, 1874

(Anarta (Calocestra) trifolii (Hufnagel, 1766

anarta-trifolii

Cardepia sociabilis deserticola Hampson, 1905

Cardepia sociabilis deserticola Cardepia sociabilis deserticola Larva Cardepia sociabilis deserticola Pupa

[Hecatera dysodea [Denis & Schiffermüller, 1775

Hecatera dysodea 1 Hecatera dysodea 2

Enterpia laudeti roseomarginata Calberla, 1891

תפוצתו בעיקר בבקעת ים-המלח ומדבר יהודה שם המין נדיר יותר. הפרט בצילום נאסף ליד ירוחם וזו תצפית ראשונה מאיזור זה. הבוגרים פעילים ממרץ ועד מאי.

Enterpia laudeti

Leucania palaestinae Staudinger, 1897

Leucania palaestinae

Leucania putrescens (Hübner, 1824)

leucania putrescens

(Leucania (Acantholeucania) loreyi (Duponchel, 1827

Leucania loreyi 2

Leucania loreyi

(Mythimna (Pseudaletia) unipuncta (Haworth, 1809

Mythimna unipuncta 1

Mythimna unipuncta

(Leucania (Acantholeucania) loreyi (Duponchel, 1827 Leucania loreyi

Sideridis implexa (Hübner, 1813)

Sideridis implexa 1 Sideridis implexa

(Hadena magnolii (Boisduval, 1829

Hadena magnolii

תת-משפחה  Subfamily Noctuinae

[Xestia xanthographa [Denis & Schiffermüller, 1775 Xestia xanthographa

(Xestia cohaesa (Herrich-Schäffer, 1849 Xestia cohaesa Xestia cohaesa

Noctua comes Hübner, 1813

Noctua comes 1

Noctua comes

אגרוטיס כתום (Noctua pronuba (Linnaeus, 1758

Noctua pronuba forms

Noctua pronuba Adult

Noctua pronuba 2

Noctua pronuba Larva

Dichagyris (Dichagyris) singularis (Staudinger, 1892)

Dichagyris singularis

Agrotis lasserei (Oberthür, 1881)

Agrotis lasserei

(Agrotis bigramma (Esper, 1790

Agrotis bigramma 2 Agrotis bigramma

(Agrotis puta (Hübner, 1803

Agrotis puta 1 Agrotis puta

(Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758

Agrotis exclamationis

(Agrotis boetica (Boisduval, 1837

Agrotis boetica

Agrotis herzogi Rebel, 1911

Agrotis herzogi  3

Agrotis herzogi  4

Agrotis herzogi 1

Agrotis herzogi 2

Agrotis lasserei (Oberthür, 1881)

Agrotis lasserei

Agrotis pierreti (Bugnion 1838)

Agrotis pierreti Female Agrotis pierreti Male

Agrotis pierreti 2

Agrotis pierreti

Agrotis spinifera (Hübner, 1808)

Agrotis spinifera

Xanthodes albago (Fabricius, 1794)

קיימת מחלוקת לגבי שיוכו של מין ברמת המשפחה – בין משפחת ה-Nolidae למשפחת התנשמיתיים. לכן באתר זה למען הנוחות מופיע המין תחת שתי המשפחות.

Xanthodes albago 2

Xanthodes albago Larva 2

Xanthodes albago Larva 1

Xanthodes albago pupa

NOCTUIDAE of Israel Checklist by Vasily Kravchenko

Subfamily Plusiinae:

 Tribe Abrostolini 

 Abrostola clarissa (Staudinger, 1900)

 Tribe Plusiini  

 Euchalcia emichi (Rogenhofer, 1873)

Euchalcia olga Kravchenko, Müller, Fibiger & Ronkay, 2006

Euchalcia augusta (Staudinger, 1891)

Euchalcia maria (Staudinger, 1892)

Euchalcia paulina (Staudinger, 1892)

Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)

Autographa gamma (Linnaeus, 1758)

Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767)

 Tribe Argyrogrammatini 

Thysanoplusia daubei (Boisduval, 1840)

Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)

Ctenoplusia accentifera (Lefèbvre, 1827)

Trichoplusia vittata (Wallengren, 1856)

Trichoplusia ni (Hübner, 1803)

Trichoplusia circumscripta (Freyer, 1831)

Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)

Subfamily Eustrotiinae Grote, 1882

Eulocastra diaphora (Staudinger, 1879)

Pseudozarba bipartita (Herrich-Schäffer, 1850)

Pseudozarba mesozona (Hampson, 1896)

Ozarba sancta (Staudinger, 1900)

Subfamily Bagisarinae Crumb, 1956

Xanthodes albago (Fabricius, 1794)

Subfamily Acontiinae

Tribe Acontiini  

Acontia trabealis (Scopoli, 1763)

Acontia titania (Esper, 1798)

Acontia lucida (Hufnagel, 1766)

Acontia biskrensis (Oberthür, 1887)

Tribe Armadini  

 Armada panaceorum (Ménétriès, 1849)

Armada nilotica A. Bang-Haas, 1912

Armada maritima Brandt, 1939

Tarachephia hueberi (Ershov, 1874)

Tribe Aediini  

Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)

Aedia funesta (Esper, 1786)

 Subfamily Dilobinae

 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)

 Subfamily Acronictinae

 Simyra dentinosa Freyer, 1839

Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)

Acronicta psi (Linnaeus, 1758)

Acronicta tridens [Denis & Schiffermüller, 1775]

Acronicta pasiphae Draudt, 1936

Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)

Craniophora ligustri [Denis & Schiffermüller, 1775]

Craniophora pontica (Staudinger, 1879)

 Subfamily Metoponiinae

 Aegle semicana (Esper, 1798)

Aegle rebeli Schawerda, 1923

Aegle exquisita Boursin, 1969

Aegle ottoi (Schawerda, 1923)

Megalodes eximia (Freyer, 1845)

Haemerosia renalis (Hübner, 1813)

Haemerosia vassilininei A. Bang-Haas, 1912

Tyta luctuosa [Denis & Schiffermüller, 1775]

Epharmottomena eremophila (Rebel, 1895)

Iranada turcorum (Zerny, 1915)

 Subfamily Cuculliinae

 Cucullia (Cucullia) syrtana (Mabille, 1888)

Cucullia (Cucullia) argentina (Fabricius, 1787)

Cucullia (Cucullia) santolinae Rambur, 1834

Cucullia (Cucullia) calendulae Treitschke, 1835

Cucullia (Cucullia) santonici (Hübner, 1813)

Cucullia (Cucullia) boryphora Fischer de Waldheim, 1840

Cucullia (Cucullia) improba Christoph, 1885

Cucullia (Cucullia) macara Rebel, 1948

Cucullia (Shargacucullia) blattariae (Esper, 1790)

Cucullia (Shargacucullia) barthae (Boursin, 1933)

Cucullia (Shargacucullia) anceps (Staudinger, 1882)

Cucullia (Shargacucullia) scrophulariae (Denis & Schiffermüller, 1775)

Cucullia (Shargacucullia) lychnitis (Rambur, 1833)

Cucullia (Shargacucullia) strigicosta Boursin, 1940

Cucullia (Shargacucullia) macewani (Wiltshire, 1949)

Cucullia (Shargacucullia) verbasci (Linnaeus, 1758)

Cucullia (Calocucullia) celsiae (Herrich-Schäffer, 1850)

Metlaouia autumna (Chrétién, 19110)

 Subfamily Oncocnemidinae

 Brachygalea albolineata (Blachier, 1905)

Brachygalea kalchbergi (Staudinger, 1897)

Lithophasia quadrivirgula (Mabille, 1888)

Lithophasia venosula Staudinger, 1892

Metalopha gloriosa (Staudinger, 1892)

Metalopha liturata (Christoph, 1887)

Calophasia platyptera (Esper, 1788)

Calophasia barthae Wagner, 1929

Calophasia angularis (Chrétién, 1911)

Calophasia sinaica (Wiltshire, 1948)

Pamparama acuta (Freyer, 1838)

Oncocnemis confusa Lederer, 1878

Oncocnemis exacta Christoph, 1887

Oncocnemis strioligera Lederer, 1853

Rhabinopteryx subtilis (Mabille, 1888)

Teinoptera culminifera Calberla, 1891

Teinoptera gafsana (Blachier, 1905)

Cleonymia jubata (Oberthür, 1890)

Cleonymia warionis (Oberthür, 1876)

Cleonymia opposita (Lederer, 1870)

Cleonymia pectinicornis (Staudinger, 1859)

Cleonymia baetica (Rambur, 1837)

Cleonymia chabordis (Oberthür, 1876)

Cleonymia fatima (A. Bang-Haas, 1907)

Omphalophana antirrhinii (Hübner, 1803)

Omphalophana anatolica (Lederer, 1857)

Omphalophana pauli (Staudinger, 1892)

Recophora beata (Staudinger, 1892)

Metopoceras omar (Oberthür, 1887)

Metopoceras delicata (Staudinger, 1898)

Metopoceras philbyi Wiltshire, 1980

Metopoceras solituda (Brandt, 1938)

Metopoceras kneuckeri (Rebel, 1903)

Metopoceras felicina (Donzel, 1844)

Xylocampa mustapha Oberthür, 1920

Stilbia syriaca Staudinger, 1892

Stilbina hypaenides Staudinger, 1892

Hypeuthina fulgurita Lederer, 1855

Subfamily Amphipyrinae Guenée, 1837

Pyrois effusa (Boisduval, 1828)

Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)

Amphipyra micans Lederer, 1857

Amphipyra boursini Hacker, 1998

Amphipyra tetra (Fabricius, 1787)

Amphipyra stix Herrich-Schäffer, 1850

 Subfamily Psaphidinae

 Tribe Psaphidini  

 Valeria oleagina (Denis and & Schiffermüller, 1775)

Valeria josefmooseri Kravchenko, Speidel & Muller, 2006

Valeria thomaswitti Kravchenko, Muller & Speidel 2006

Allophyes benedictina (Staudinger, 1892)

Allophyes asiatica (Staudinger, 1892)

 Subfamily Heliothinae

 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)

Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851

Heliothis peltigera [Denis & Schiffermüller, 1775]

Heliothis incarnata (Freyer, 1838)

Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)

Schinia scutosa [Denis & Schiffermüller, 1775]

Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758)

Pyrrhia treitschkei (Frivaldzsky, 1835)

Aedophron phlebophora Lederer, 1858

Masalia albida (Hampson, 1905)

 Subfamily Condicinae

 Condica capensis (Guenée, 1852)

Condica viscosa (Freyer, 1831)

Condica palaestinensis (Staudinger, 1895)

 Subfamily Eriopinae

 Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)

 Subfamily Bryophilinae

 Cryphia algae (Fabricius, 1775)

Cryphia ochsi (Boursin, 1941)

Cryphia tephrocharis Boursin, 1953

Cryphia rectilinea (Warren, 1909)

Cryphia amseli Boursin, 1952

Cryphia labecula (Lederer, 1855)

Cryphia raptricula [Denis & Schiffermüller, 1775]

Cryphia petrea (Guenée, 1852)

Cryphia maeonis (Lederer, 1865)

Cryphia paulina (Staudinger, 1892)

Cryphia amasina (Draudt, 1931)

Victrix tabora (Staudinger, 1892)

Victrix marginelota (De Joannis, 1888)

Subfamily Xyleninae

Tribe Prodeniini

Spodoptera exigua (Hübner, 1808)

Spodoptera cilium (Guenée, 1852)

Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)

Tribe Caradrinini  

Caradrina (Caradrina) agrotina (Staudinger, 1892)

Caradrina (Platyperigea) aspersa (Rambur, 1834)

Caradrina (Platyperigea) kadenii (Freyer, 1836)

Caradrina (Boursinidrina) syriaca (Staudinger, 1892)

Caradrina (Boursinidrina) panurgia (Boursin, 1939)

Caradrina (Boursinidrina) oberthueri (Rothschild, 1913)

Caradrina (Kalchbergiana) ingrata (Staudinger, 1897)

Caradrina (Paradrina) flavirena (Guenée, 1852)

Caradrina (Paradrina) scotoptera (Püngeler, 1914)

Caradrina (Paradrina) hypostigma (Boursin, 1932)

Caradrina (Paradrina) amseli (Boursin, 1936)

Caradrina (Paradrina) clavipalpis (Scopoli, 1763)

Caradrina (Paradrina) selini Boisduval, 1840

Caradrina (Paradrina) levantina Hacker, 2004

Caradrina (Paradrina) zandi (Wiltshire, 1952)

Caradrina (Paradrina) fibigeri Hacker, 2004

Caradrina (Paradrina) atriluna (Guenée, 1852)

Caradrina (Eremodrina) zernyi (Boursin, 1936)

Caradrina (Eremodrina) flava (Oberthür, 1876)

Caradrina (Eremodrina) casearia (Staudinger, 1900)

Caradrina (Eremodrina) kravchenkoi Hacker, 2004

Caradrina (Eremodrina) vicina (Staudinger, 1870)

Caradrina (Eremodrina) alfierii (Boursin, 1937)

Caradrina (Eremodrina) melanurina (Staudinger, 1901)

Caradrina (Levantrina) bodenheimeri (Draudt, 1934)

Hoplodrina ambigua [Denis & Schiffermüller, 1775]

Scythocentropus eberti Hacker, 2001

Scythocentropus inquinata (Mabille, 1888)

Diadochia stigmatica Wiltshire, 1984

Heterographa puengeleri Bartel, 1904

Catamecia minima (Swinhoe, 1889)

Tribe Cosmiini 

Dicycla oo (Linnaeus, 1758)

Atethmia ambusta [Denis & Schiffermüller, 1775]

Atethmia centrago (Haworth, 1809)

Tribe Dypterygiini  

Eremotrachea bacheri (Püngeler, 1902)

Anthracia eriopoda (Herrich-Schäffer, 1851)

Mormo maura (Linnaeus, 1758)

Polyphaenis propinqua (Staudinger, 1898)

Olivenebula subsericata Herrich-Schäffer, 1861

Tribe Actinotiini  

Chloantha hyperici [Denis & Schiffermüller, 1775]

 Tribe Phlogophorini  

 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)

Pseudenargia regina (Staudinger, 1892)

Pseudenargia deleta (Osthelder, 1933)

Tribe Apameini  

Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)

Apamea syriaca (Osthelder, 1933)

Apamea polyglypha (Staudinger, 1892)

Apamea leucodon (Eversmann, 1837)

Apamea platinea (Herrich-Schäffer, 1852)

Apamea anceps [Denis & Schiffermüller, 1775]

Mesoligia literosa (Haworth, 1809)

Luperina dumerilii (Duponchel, 1826)

Luperina kravchenkoi Fibiger & Müller, 2005

Luperina rjabovi (Kljutschko, 1967)

Margelana flavidior F. Wagner, 1931

Gortyna gyulaii Fibiger & Zahiri, 2006

Oria musculosa (Hübner, 1809)

Monagria typhae (Thunberg, 1784)

Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)

Lenisa wiltshirei (Bytinski-Salz, 1936)

Arenostola deserticola (Staudinger, 1900)

Sesamia ilonae Hacker, 2001

Sesamia cretica Lederer, 1857

Sesamia nonagrioides (Lefèbvre, 1827)

Tribe Episemini  

Episema tamardayanae Fibiger, Kravchenko, Mooser, Li & Müller, 2006

Episema lederi Christoph, 1885

Episema didymogramma (Boursin, 1955)

Episema ulriki Fibiger, Kravchenko & Müller, 2006

Episema korsakovi (Christoph, 1885)

Episema lemoniopsis Hacker, 2001

Leucochlaena muscosa (Staudinger, 1892)

Leucochlaena jordana Draudt, 1934

Ulochlaena hirta (Hübner, 1813)

Ulochlaena gemmifera Hacker 2001

Eremopola lenis (Staudinger, 1892)

Tribe Xylenini  

Tiliacea cypreago (Hampson, 1906)

Xanthia (Spudaea) pontica Kljutshko, 1968

Maraschia grisescens Osthelder, 1933

Agrochola litura (Linnaeus, 1761)

Agrochola rupicarpa (Staudinger, 1879)

Agrochola osthelderi Boursin, 1951

Agrochola macilenta (Hübner, 1809)

Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)

Agrochola pauli (Staudinger, 1892)

Agrochola scabra (Staudinger, 1892)

Agrochola hypotaenia (Bytinsky-Salz, 1936)

Agrochola lychnidis [Denis & Schiffermüller, 1775]

Agrochola staudingeri Ronkay, 1984

Conistra acutula (Staudinger, 1892)

Conistra veronicae (Hübner, 1813)

Jodia croceago [Denis & Schiffermüller, 1775]

Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)

Lithophane lapidea (Hübner, 1808)

Lithophane ledereri (Staudinger, 1892)

Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)

Xylena vetusta (Hübner, 1813)

Evisa schawerdae Reisser, 1930

Rileyiana fovea (Treitschke, 1825)

Dryobota labecula (Esper, 1788)

Scotochrosta pulla [Denis & Schiffermüller, 1775]

Dichonia pinkeri (Kobes, 1973)

Dichonia aeruginea (Hübner, 1808)

Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)

Dryobotodes carbonis (F. Wagner, 1931)

Dryobotodes tenebrosa (Esper, 1789)

Pseudohadena eibinevoi Fibiger, Kravchenko & Muller, 2006

Pseudohadena (Jaxartia) jordana (Staudinger, 1900)

Pseudohadena (Graphanta) commoda (Staudinger, 1889)

Antitype jonis (Lederer, 1865)

Ammoconia senex (Geyer, 1828)

Aporophyla canescens (Duponchel, 1826)

Aporophyla nigra (Haworth, 1809)

Aporophyla australis (Boisduval, 1829)

Aporophyla dipsalea Wiltshire, 1941

Dasypolia ferdinandi Rühl, 1892

Polymixis manisadjiani (Staudinger, 1882)

Polymixis subvenusta (Püngeler, 1906)

Polymixis juditha (Staudinger, 1898)

Polymixis rebecca (Staudinger, 1892)

Polymixis steinhardti Kravchenko, Fibiger, Mooser & Müller, 2005

Polymixis ancepsoides Poole, 1989

Polymixis rufocincta (Geyer, 1828)

Polymixis trisignata (Ménétriès, 1847)

Polymixis serpentina (Treitschke, 1825)

Polymixis apora (Staudinger, 1898)

Polymixis lea (Staudinger, 1898)

Polymixis aegyptiaca (Wiltshire, 1947)

Polymixis epiphleps (Turati & Krüger, 1936)

Mniotype compitalis (Draudt, 1909)

Mniotype judaica (Staudinger, 1898)

Mniotype johanna (Staudinger, 1898)

Boursinia discordans (Boursin, 1940)

Boursinia deceptrix (Staudinger, 1900)

Boursinia lithoxylea (A. Bang-Haas, 1912)

Wiltshireola praecipua Hacker & Kravchenko, 2001

Ostheldera gracilis (Osthelder, 1933)

Metopoplus excelsa (Christoph, 1885)

Subfamily Hadeninae

 Tribe Orthosiini  

 Orthosia cruda [Denis & Schiffermüller, 1775]

Orthosia cypriaca Hacker, 1996

Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)

Perigrapha mundoides (Boursin, 1940)

Egira tibori Hreblay, 1994

Tribe Tholerini

Tholera hilaris (Staudinger, 1901)

Tribe Hadenini  

Anarta (Hadula) sabulorum (Alphéraky, 1882)

Anarta (Hadula) engedina Hacker, 1998

Anarta (Hadula) arenbergeri (Pinker, 1974)

Anarta (Calocestra) mendax (Staudinger, 1879)

Anarta (Calocestra) mendica (Staudinger, 1879)

Anarta (Calocestra) trifolii (Hufnagel, 1766)

Anarta (Calocestra) stigmosa (Christoph, 1887)

Cardepia sociabilis (de Graslin, 1850)

Cardepia affinis Rothschild, 1913

Thargelia gigantea Rebel, 1909

Odontelia daphnadeparisae Krachenko, Ronkay, Speidel, Müller & Moza, 2006

Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)

Lacanobia softa (Staudinger, 1898)

Sideridis implexa (Hübner, 1813)

Dicerogastra chersotoides (Wiltshire, 1956)

Saragossa siccanorum (Staudinger, 1870)

Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)

Hecatera weissi (Boursin, 1952)

Hecatera dysodea [Denis & Schiffermüller, 1775]

Hecatera cappa (Hübner, 1809)

Hecatera fixseni (Christoph, 1883)

Enterpia laudeti (Boisduval, 1840)

Hadena magnolii (Boisduval, 1829)

Hadena compta [Denis & Schiffermüller, 1775]

Hadena adriana (Schawerda, 1921)

Hadena gueneei (Staudinger, 1901)

Hadena clara (Staudinger, 1901)

Hadena persimilis Hacker, 1996

Hadena drenowskii (Rebel, 1930)

Hadena syriaca (Osthelder, 1933)

Hadena perplexa [Denis & Schiffermüller, 1775]

Hadena silenes (Hübner, 1822)

Hadena sancta (Staudinger, 1859)

Hadena pumila (Staudinger, 1879)

Hadena silenides (Staudinger, 1895)

Tribe Leucaniini

Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)

Mythimna vitellina (Hübner, 1808)

Mythimna straminea (Treitschke, 1825)

Mythimna congrua (Hübner, 1817)

Mythimna languida (Walker, 1858)

Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)

Mythimna (Sablia) sicula (Treitschke, 1835)

Mythimna (Sablia) alopecuri (Boisduval, 1840)

Mythimna (Anapoma) riparia (Rambur, 1829)

Mythimna (Pseudaletia) unipuncta (Haworth, 1809)

Leucania putrescens (Hübner, 1824)

Leucania (Leucania) punctosa (Treitschke, 1825)

Leucania (Leucania) palaestinae Staudinger, 1897

Leucania (Leucania) joannisi Boursin & Rungs, 1952

Leucania (Leucania) zeae (Duponchel, 1827)

Leucania (Leucania) herrichii Herrich-Schäffer, 1849

Leucania (Acantholeucania) loreyi (Duponchel, 1827)

Tribe Glottulini

Polytela cliens (Felder & Rogenhofer, 1874)

Subfamily Noctuinae

Tribe Agrotini

Peridroma saucia (Hübner, 1808)

Dichagyris (Albocosta) flammatra [Denis & Schiffermüller, 1775]

Dichagyris (Stenosomides) sureyae (Rebel, 1931)

Dichagyris (Dichagyris) rubidior (Corti, 1933)

Dichagyris (Dichagyris) terminicincta (Corti, 1933)

Dichagyris (Dichagyris) candelisequa [Denis & Schiffermüller, 1775]

Dichagyris (Dichagyris) elbursica (Draudt, 1937)

Dichagyris (Dichagyris) leucomelas Brandt, 1941

Dichagyris (Dichagyris) melanura (Kollar, 1846)

Dichagyris (Dichagyris) melanuroides I.Kozhantshikov, 1930

Dichagyris (Dichagyris) imperator (A. Bang-Haas, 1912)

Dichagyris(Dichagyris) pfeifferi (Corti & Draudt, 1933)

Dichagyris (Dichagyris) singularis (Staudinger, 1892)

Dichagyris (Dichagyris) erubescens (Staudinger, 1892)

Dichagyris (Dichagyris) devota (Christoph, 1884)

Dichagyris (Dichagyris) amoena Staudinger 1892

Dichagyris (Dichagyris) anastasia (Draudt, 1936)

Dichagyris (Yigoga) romanovi (Christoph, 1885)

Dichagyris (Yigoga) flavina (Herrich-Schäffer, 1852)

Dichagyris (Yigoga) nigrescens (Höfner, 1887)

Dichagyris (Yigoga) libanicola (Corti & Draudt, 1933)

Dichagyris (Yigoga) truculenta Lederer, 1853

Eucoptocnemis (Pachyagrotis) tischendorfi (Püngeler, 1925)

Euxoa conspicua (Hübner, 1824)

Euxoa aquilina [Denis & Schiffermüller, 1775]

Euxoa anarmodia (Staudinger, 1897)

Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)

Euxoa temera (Hübner, 1808)

Euxoa oranaria (A. Bang-Haas, 1906)

Euxoa distinguenda (Lederer, 1857)

Euxoa robiginosa (Staudinger, 1895)

Euxoa cos (Hübner, 1824)

Euxoa canariensis (Rebel, 1902)

Euxoa heringi (Staudinger, 1877)

Euxoa foeda (Lederer, 1855)

Agrotis spinifera (Hübner, 1808)

Agrotis segetum [Denis & Schiffermüller, 1775]

Agrotis trux (Hübner, 1824)

Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)

Agrotis scruposa (Draudt, 1936)

Agrotis alexandriensis Bethune-Baker, 1894

Agrotis herzogi Rebel, 1911

Agrotis haifae Staudinger, 1897

Agrotis sardzeana Brandt, 1941

Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)

Agrotis puta (Hübner, 1803)

Agrotis syricola Corti & Draudt, 1933

Agrotis bigramma (Esper, 1790)

Agrotis obesa (Boisduval, 1829)

Agrotis pierreti (Bugnion, 1837)

Agrotis psammocharis Boursin, 1950

Agrotis lasserei (Oberthür, 1881)

Agrotis boetica (Boisduval, 1837)

Agrotis margelanoides (Boursin, 1944)

Tribe Noctuini

Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)

Rhyacia arenacea (Hampson, 1907)

Chersotis ebertorum Koçak, 1980

Chersotis elegans (Eversmann, 1837)

Chersotis multangula (Hübner, 1803)

Chersotis capnistis (Lederer, 1872)

Chersotis margaritacea (Villers, 1789)

Chersotis fimbriola (Esper, 1803)

Chersotis laeta (Rebel, 1904)

Standfussiana defessa (Lederer, 1858)

Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)

Noctua orbona (Hufnagel, 1766)

Noctua comes Hübner, 1813

Noctua janthina [Denis & Schiffermüller, 1775]

Noctua tertia von Mentzer, Moberg & Fibiger, 1991

Noctua tirrenica (Biebinger, Speidel & Hanigk, 1983)

Noctua interjecta Hübner, 1803

Epilecta linogrisea [Denis & Schiffermüller, 1775]

Xestia sareptana (Herrich-Schäffer, 1851)

Xestia xanthographa [Denis & Schiffermüller, 1775]

Xestia castanea (Esper, 1798)

Xestia cohaesa (Herrich-Schäffer, 1849)

Xestia palaestinensis (Kalchberg, 1897)

Eugnorisma pontica (Staudinger, 1892)

 

כתיבת תגובה