משפחות עשים נוספות Additional moths families

בעמוד זה מוצגים כעת 40 מינים.

משפחת הברהמיניים – Brahmaeidae

Lemonia levantina Prozorov et al., 2022

מין שתואר לאחרונה מפרטים שנאספו בירדן, ישראל, מצרים, עיראק וערב הסעודית. בארץ המין מעופף בעיקר בינואר-פברואר. הבוגרים ידועים ממערב הנגב (הפרט המצולם נאסף סמוך לכמהין) ומהערבה.

Lemonia syriensis Daniel, 1953
הפרט בצילום הראשון צולם ע"י יובל עברון במצפה נטופה. מעופף בממרכז הארץ ועד צופנה.

*ישנם מינים נוספים בסוג זה בארץ אך העבודה עליהם טרם הסתיימה.

משפחה – Hepialidae

Triodia adriaticus (Osthelder, 1931)

משפחת הזכוכעשיים – Sesiidae

(Osminia fenusaeformis (Herrich-Schäffer, 1852

מין זה נאסף לראשונה בישראל בשנת 1999 בירושלים. מאז נאסף גם במרכז הארץ ובצפונה. המין ידוע גם מלבנון, איראן ואסיה הקטנה.
Osminia cf fenusaeformis

Osminia fenusaeformis

משפחה – Scythrididae

Scythris flabella (Mann, 1861)

Scythris flabella

 

משפחה – Oecophoridae

(Batia lunaris (Haworth 1828

Batia lunaris

(Esperia sulphurella (Fabricius, 1775

Esperia sulphurella

 Pleurota sp

Pleurota sp

(Epicallima formosella (Denis & Schiffermüller1775

(Epicallima icterinella (Mann, 1867

משפחת הססמבריקיים  Zygaenidae

ססמבריק אדמוני  Zygaena (Mesembrynus) graslini Lederer, 1855

Zygaena graslini

Zygaena graslini Larva

ססמבריק הלבנון*  Zygaena olivieri Boisduval, 1828

Zygaena olivieri

(Adscita statices (Linnaeus, 1758

Adscita statices

משפחת האדליתיים – Adelidae

Adelidae sp.

 Adelidae sp

Adelidae sp

(Nemophora fasciella (Fabricius, 1775

Nemophora fasciella

משפחה – Autostichidae

Oegoconia quadripuncta

(Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828

משפחה – Cosmopterigidae

Pyroderces argyrogrammos

(Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847

משפחה – Plutellidae

Plutella maculipennis

Plutella maculipennis Curtis, 1832

Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

(Plutella xylostella (Linnaeus, 1758

משפחה – Drepanidae

Watsonalla uncinula

Watsonalla uncinula

(Watsonalla uncinula (Hufnagel, 1767

Watsonalla uncinula

(Watsonalla uncinula (Hufnagel, 1767 

Cilix asiatica

Cilix asiatica O.Bang-Haas, 1907

משפחה – Orneodidae

Alucitidae sp

Alucitidae sp

 משפחה – Pterophoridae
(Pterophorus ischnodactylus (Treitschke, 1835
(Pterophorus ischnodactylus (Treitschke, 1835
(Amblyptilia acanthodactyla (Huebner, 1813

(Amblyptilia acanthodactyla (Huebner, 1813

משפחה – Choreutidae

משפחה זו דווחה לראשונה באופן רשמי מישראל ב-2019. במאמר שפורסם (Rittner, 2019) המין C.sexfasciella דווח לראשונה מישראל ולמעשה בפעם הראשונה מחוץ למזרח אסיה שם תפוצתו הטבעית והמין השני C.aegyptiaca דווח לראשונה מישראל שהינה חלק מאזור תפוצתו הטבעי אך טרם התגלה בה קודם לכן (בשנת 2010). נכון לעכשיו אלו שני הנציגים היחידים ממשפחה זו בישראל.

(Choreutis sexfasciella (Sauber, 1902

(Choreutis aegyptiaca (Zeller, 1867

Choreutis aegyptiaca

משפחת הססתיקיים – Psychidae

ססתיק שחור-חזה  (Phalacropterix bruandi (Lederer, 1855Phalacropterix bruandi

ססתיק צהוב  (Oiketicoides lutea (Staudinger, 1870 Oiketicoides lutea

משפחת העשפריים – Tortricidae

Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)

Cydia amplana (Hübner, [1799])

עשפרי האשכול Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Phtheochroa syrtana Ragonot, 1888

(Archips podana (Scopoli, 1763

Archips podana

(Endothenia oblongana (Haworth, 1811

Endothenia oblongana
Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775)

משפחה – Coleophoridae

Coleophora cf. vicinella (Zeller, 1849)

Coleophora cf vicinella

Coleophora cf vicinella 2

משפחה – Tineidae

Hapsifera luridella Zeller, 1847

Hapsifera luridella

משפחה – Gelechiidae

(Stomopteryx cf. remisella (Zeller, 1847

Stomopteryx cf remisella

משפחה  Elachistidae

(Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775

Ethmia bipunctella 1

Ethmia bipunctella

כתיבת תגובה