משפחות עשים נוספות Additional moths families

בעמוד זה מוצגים כעת 29 מינים.

משפחת הזכוכעשיים – Sesiidae

(Osminia fenusaeformis (Herrich-Schäffer, 1852

מין זה נאסף לראשונה בישראל בשנת 1999 בירושלים. מאז נאסף גם במרכז הארץ ובצפונה. המין ידוע גם מלבנון, איראן ואסיה הקטנה.
Osminia cf fenusaeformis

Osminia fenusaeformis

משפחה – Scythrididae

Scythris flabella (Mann, 1861)

Scythris flabella

משפחה – Lemoniidae

Lemonia philopalus (Donzel, 1842)

Lemonia philopalus

משפחה – Oecophoridae

(Batia lunaris (Haworth 1828

Batia lunaris

(Esperia sulphurella (Fabricius, 1775

Esperia sulphurella

 Pleurota sp

Pleurota sp

(Epicallima formosella (Denis & Schiffermüller1775

(Epicallima icterinella (Mann, 1867

Epicallima sp

משפחת הססמבריקיים  Zygaenidae

ססמבריק אדמוני  Zygaena (Mesembrynus) graslini Lederer, 1855

Zygaena graslini

Zygaena graslini Larva

ססמבריק הלבנון*  Zygaena olivieri Boisduval, 1828

Zygaena olivieri

(Adscita statices (Linnaeus, 1758

Adscita statices

משפחת האדליתיים – Adelidae

Adelidae sp.

 Adelidae sp

Adelidae sp

(Nemophora fasciella (Fabricius, 1775

Nemophora fasciella

משפחה – Autostichidae

Oegoconia quadripuncta

(Oegoconia quadripuncta (Haworth, 1828

משפחה – Cosmopterigidae

Pyroderces argyrogrammos

(Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847

משפחה – Plutellidae

Plutella maculipennis

Plutella maculipennis Curtis, 1832

משפחה – Drepanidae

Watsonalla uncinula

(Watsonalla uncinula (Hufnagel, 1767

Watsonalla uncinula

(Watsonalla uncinula (Hufnagel, 1767 

Watsonalla uncinula 2

(Watsonalla uncinula (Hufnagel, 1767

Cilix asiatica

Cilix asiatica O.Bang-Haas, 1907

משפחה – Orneodidae

Alucitidae sp

Alucitidae sp

 משפחה – Pterophoridae
(Pterophorus ischnodactylus (Treitschke, 1835
(Pterophorus ischnodactylus (Treitschke, 1835
(Amblyptilia acanthodactyla (Huebner, 1813

(Amblyptilia acanthodactyla (Huebner, 1813

משפחה – Choreutidae

(Choreutis aegyptiaca (Zeller, 1867

Choreutis aegyptiaca

משפחת הססתיקיים – Psychidae

ססתיק שחור-חזה  (Phalacropterix bruandi (Lederer, 1855Phalacropterix bruandi

ססתיק צהוב  (Oiketicoides lutea (Staudinger, 1870 Oiketicoides lutea

משפחת העשפריים – Tortricidae

(Archips podana (Scopoli, 1763

Archips podana

(Endothenia oblongana (Haworth, 1811

Endothenia oblongana

משפחה – Coleophoridae

Coleophora cf. vicinella (Zeller, 1849)

Coleophora cf vicinella

Coleophora cf vicinella 2

משפחה – Tineidae

Hapsifera luridella Zeller, 1847

Hapsifera luridella

משפחה – Gelechiidae

(Stomopteryx cf. remisella (Zeller, 1847

Stomopteryx cf remisella

משפחה  Elachistidae

(Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775

Ethmia bipunctella 1

Ethmia bipunctella

כתיבת תגובה