משפחת הרפרפיים (רפרפים) Sphingidae

בעמוד זה מוצגים כעת 17 מינים

Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)  רפרף ההרדוף

נפוץ בכל הארץ (באזור המדברי מוגבל לישובים). ניזון מהרדוף ווינקה. מוטות כנפיו עד 11 ס"מ. בוגרים פעילים ממרץ ועד דצמבר.

Daphnis nerii

Daphnis nerii ova egg

Daphnis nerii Pupa

Marumba quercus (Denus & Schiffermuller, 1775)  רפרף האלון

מצוי בחורשי אלון טבעיים. לא ידוע מדרום לירושלים ובקיו החוף דרומה לחיפה. פעיל מאפריל ועד אוקטובר. זחליו ניזונים מאלון. מוטות כנפיו עד 10 ס"מ. הבוגרים אינם ניזונים.

Marumba quercus 1 Marumba quercus 2 Marumba quercus 3 Marumba quercus 4 Marumba quercus 5 Marumba quercus 6

רפרף הגולגולת המזרחי*  Acherontia styx Westwood, 1847

מין זה נצפה וצולם לראשונה בארץ באפריל 2017 ע"י אילן ביאל וזוהה ע"י יוצר האתר. קישור למאמר שפורסם.

רפרף גולגולת המת  (Acherontia atropos (Linnaeus, 1758

מצוי ברוב האזורים אך אינו נפוץ. פעילות ממאי ועד דצמבר ובעיקר מיולי ועד אוקטובר. למין זה פונדקאים רבים ובניהם: Solanum, Datura, Lycium, Nicotiana, Withania (Solanaceae), Jasminum(Oleaceae),Lantana,Vitex(Yerbenaceae), Philadelphus(Saxifragaceae), Tecomaria(Bignoniaceae).

Acherontia atropos 1 Acherontia atropos 2

רפרף כספי  (Hippotion celerio (Linnaeus, 1758

מין נודד המצוי בכל הארץ. מוטות כנפיו עד 80 מ"מ. תפוצתו העולמית רחבה מאוד. פונדקאיו כוללים גפן, חומעה, קיסוס ואחרים: Ampelopsis (Vitaceae), Fuchsia (Onagraceae), Hedera (Araliaceae) Emex spinosa, Rumex cyprlus (Polygonaceae), Vitis vinifera.

Hippotion celerio 1 Hippotion celerio 2

Hippotion celerio 5

Hippotion celerio Larva

Hippotion celerio Larva 1

Hippotion osiris (Dalman, 1823)  רפרף הארכובית

מהגר אפריקאי. פרטים בודדים נאספו בישראל: אחד באילת (אמצע יוני 2001), שני פרטים ביריחו (ספטמבר 2004) ופרט נוסף בנאות הכיכר (יולי 1994). דומה לרפרף הכספי אך גדול מעט יותר וחסר את הקווים השחורים על עורקי הכנף התחתונה. בין פונדקאיו ארכובית וחומעה.

Hippotion osiris

Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)  רפרף החבלבל

נפוץ ברוב חלקי הארץ למעט אזורים מדבריים. בוגרים פעילים מסוף אפריל ועד נובמבר. מין נודד בעל תפוצה רחבה מאוד. מוטות כנפיו עד 11 ס"מ. התגלמות נעשית בחדר תת-קרקעי בעומק של כעשרה ס"מ. בין הפונדקאים: Convolvulusand, Ipomoea (Convolvulaceae), Zygophyllum dumosum (Zygophyllaceae).

Agrius convolvuli

Agrius convolvuli 1 Agrius convolvuli 2

רפרף הדבקה  (Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758 

מין זה נפוץ בכל האזורים. ביצים מוטלות על פרחים או בקרבתם ופונדקאיו כוללים דבקה, פואה, ולרינה וחד-אבקן. מוטות כנפיו עד 45 מ"מ. הבוגרים פעילים בשעות היום ועד הערב. מהירות כנפיו 72 מחיאות לשנייה וכך יכול לגמוע מרחק של 15 מטרים בשנייה אחת.

Macroglossum stellatarum

רפרף מסורטט  (Hyles livornica (Esper, 1779

נפוץ בכל הארץ ולעתים במספרים גדולים מאוד. פעיל כל השנה ובעיקר ממרץ ועד מאי. פונדקאיו: : Rumex, Emex  Euphorbia  Genista, Vitis, OIea, Gossypium

Hyles livornica 1

Hyles livornica 2

רפרף החלבלוב  (Hyles conspicua (Rothschild & Jordan, 1903
נודד בעל תפוצה רחבה. מוטות כנפיו עד 85 מ"מ. פונדקאיו כוללים מיני חלבלוב. פעיל ממרץ ועד נובמבר.
Hyles conspicua

Hyles nicaea libanotica (Gehlen, 1932)  רפרף החרמון

מין זה ידוע בארץ מהחרמון בלבד מרום 1600 מטר.

Hyles nicaea libanotica

Akbesia davidi (Oberthur, 1884)  רפרף האלה

ידוע מהחרמון וצפון הגולן בלבד. נאסף בארץ לראשונה במאי 1994 במג'דל שמס. ככל הנראה פעיל במאי-יוני. המין ניזון מאלון ואלה וזחליו דומים לזחלים של רפרף האלון.

Akbesia davidi

רפרף הגפן  (Theretra alecto cretica (Boisduval, 1827

נדיר בדרום הארץ. נפוץ בשאר האזורים. הפונדקאים הם גפן וגפנית. פעיל ממרץ ועד דצמבר.

Theretra alecto cretica

Theretra alecto cretica egg ova

Theretra alecto 3rd instar larva

Theretra alecto cretica larva 2

רפרף הערברבה  (Proserpinus proserpina proserpina (Pallas, 1772

תפוצתו באזור הכנרת ועד מורדות החרמון. אינו נפוץ. פעיל ממרץ ועד יוני. מוטות כנפיו עד 60 מ"מ. פונדקאיו ערברבה, שנית ונר-הלילה.

Proserpinus proserpina

רפרף מצוייץ  (Clarina syriaca (Linnaeus, 1758
מוטות כנפיו עד 65 מ"מ. הפונדקאי – גפן. ידוע מירושלים וצפונה כולל אזור השרון. פעיל ממאי ועד ספטמבר.
Clarina syriaca 1
Clarina syriaca

רפרף האורן  (Hyloicus pinastri pinastri (Linnaeus, 1758

ידוע מהחרמון והגליל העליון בלבד. מוטות כנפיו עד 10 ס"מ. למין מספר פונדקאים: Pinus halepensrs, Prnus, Abies, Picea, Cedrus and Quercus.

Hyloicus pinastri pinastri

רפרף השלמוניים  (Hemaris croatica croatica (Esper, 1779

ידוע מאזור החרמון והגולן בלבד. תועד לראשונה במאי 1996. הפונדקאי – מיני שלמוניים. מוטות כנפיו 36-64 מ"מ.

 Hemaris croatica

Sphingidae of Israel – complete checklist

1) Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) – Uncommon in most areas (except deserts). Food plants: Solanum, Datura, Lycium, Nicotiana, Withania (Solanaceae), Jasminum (Oleaceae), Lantana,Vitex(Yerbenaceae), Philadelphus (Saxifragaceae), Tecomaria (Bignoniaceae). Flight period: late May until December; mostly from July to October.

2) Acherontia styx (Westwood, 1847) – So far known from Elat.

3) Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758) – Common in all areas except for the desert. Food plants: Convolvulusand, Ipomoea (Convolvulaceae), Zygophyllum dumosum (Zygophyllaceae). Flight period: from late April through November.

4) Hyloicus pinastri pinastri (Linnaeus, 1758) – First two males were collected in mid-May 1986 from Metula (500 m). Food plants: probably lrees, Pinus halepensrs, Prnus, Abies, Picea, Cedrus and Quercus.

5) Dolbina elegans (A. Bang-Haas, 1912) – Three specimens are known from Israel: First was collected at Dan Valley near the Banias springs of the Jordan River (200 m) in late April, 1989. Third –  Mt. Carmel (300 m) in early June, 1998 and a third from Nahal Keziv (150 m) in mid-May 2000. Food plants unknown.

 6) Akbesia davidi (Oberthur, 1884) – This is a new record for the fauna of Israel. Only three records from Israel: Near Majdal Shams (900 m) in late May 1994, one from the southern slopes of Mt Hermon (1200 m) in early June,2002 and the other from the northern Golan Heights near Quneitra (700 m) in late May 2004. Food plant is unknown (for Israel), probably Pistacia trees.

 7) Marumba quercus (Denus & Schiffermuller, 1775) – Found throughout the Galilee, including the costal forests, Samaria, Judean Mts., the Dan Valley, the forests around the Jordan springs, the Golan Heights and Mt Hermon up to 2000m. no records for the costal plain south of Haifa. The most southern record in Israel is from Jerusalem. Food plants: Quercus ithaburensis and Q.boissieri. Flight period from late April until early October.

 8) Smerinthus kindermanni kindermanni (LEoenrq 1 853) – Rare and local specie limited to the northern Mediterranean part of the country. Most southern record is from Jerusalem. Mainly along the Jordan River. Food plants: Populus euphratica, Salix alba. Flight period from March to early October.

9) Hemaris syriaca (Daniel, 1939) – A single specimen was collected at southern Golan Heights (500 m) in late May 1991.The specimen was caught at noon on the south facing slopes of the Yarmuk River feeding on flowers of Fabaceae. Food plant in Israel is unknown

10) Hemaris croatica croatica (Esper, 1779) – Only two records from Golan Hights: mid-May 1996, in a sparse oak forest on the southern Golan Heights (600m) and in early May 2003, where the southern slopes of Mt. Hermon connect to the Golan Heights near Majdal Shams (1200 m). Food plant probably Cephalaria (Dipsacaceae).

11) Clarina syriaca (Linnaeus, 1758) – Recorded from Dan valley, Jordan springs (150 m), the Hula valley (100m), the western Galilee in Nahal Keziv (100 m), Mt Carmel (400m), the Lower Galilee, Mt. Meron (800 m) and Samaria near Shechem (600 m). The most southern record was from Jerusalem (800 m). Food plant:  Viris (Vitaceae). Flight period: late May to late September.

12) Clarina kotschyi (Kollar, 1850) – This species was reported in 1933 at the Judean Mountains but was not seen in Israel since. Food plants: Vitis vinifera, Parthenocissus (in Iran).

13) Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) – Common all over Israel except for desert (limited to villages). Food plants: Nerium (Apocynaceae) an occasionally Ipomoea (Convolvulaceae). Flight period: March to December.

14) Pterodonta gorgoniades pfeifferi (Zernv, I 933) – First collected in Israel nearYagur in the northern part of Mt Carmel (200 m) in mid-April 1999. Distributed also at the northern slopes of Mt. Meron (600 – I100 m) in the Lower Galilee (500 – 700 m), Mt. Hermon from the foothills (300 m) to2000 m, with most records from the southem slopes of Mt. Hermon north of Migdal Shamsh (1300 m) and the Hula Valley near the Jordan spring at Banias (200 m). Flight period: from late May to late June and from early August to mid-September. Food plants: probably Gafium species.

15) Proserpinus proserpina proserpina (Pallas, 1772) – Distributed from northern Israel in the Mediterranean zone of the Hula Valley, around the Sea of Galilee, the northern Golan and the lower parts of Mt. Hermon. Uncommon. Food plants: probably Epilobium, Oenothera (Onagraceae) and Lythrum (Lythraceae). Flight period: from late March to late June.

16) Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) – Abundant in all areas. Food plants in Israel: Centranthus (Valerianaceae)

17) Hyles conspicua (Rothschild & Jordan, 1903) – This taxon was raised to species level by DeuNen et al. (1998). Distribution: Costal Plain and the Mid-Jordan Valley. It is uncommon in the Mediterranean Hills, the Golan Heights and Mt. Hermon. In the Negev and in the Arava Valley. Food plants: Euphorbia sp. (Euphorbiaceae). Flight period: from late March to early November.

18) Hyles nicaea libanotica (Gehlen, 1932) – Known only from Mt. Hermon from (1200-2200 m) and on the southern slopes of the mountain north of Majdal Shamsh (1300 m). Food plants: Euphorbia oxydonta. Flight time: early June to early September.

19) Hyles livornica (Esper, 1779) – Common all over the country. Food plants: Rumex, Emex and Euphorbia and also Genista, Vitis, OIea, Gossypium, Solanum, Zea, Prosopis, Atriplex and Crucif'erae.  Records are from all year round with a strong peak from March until May.

20) Choerocampa suellus (Staudinger, I878) ssp? – One specimen was collected in I7.Y.1957) at the Dan Spring of the Jordan. Another specimen deposited in Tel Aviv University collection is labeled Jerusalem. In early June 2004, a specimen was collected near Beit Lehem (750 m). Flight period: from May to June. Food plants: probably Galium sp. Galium sp. and Epilobium sp.

21) Hippotion celerio (Linnaeus, 1758) – Migratory specie which is very common all over the country. Food plants: Ampelopsis (Vitaceae), Fuchsia (Onagraceae), Hedera (Araliaceae) Emex spinosa, Rumex cyprlus (Polygonaceae), Vitis vinifera.

22) Hippotion osiris (Dalman, 1823) – This is an African migrating specie. One specimen was found near Elat (100 m) in mid-June 2001, two specimens near Jericho (-250 m) in September 2004 and another in Neot Hakikar (-400 m) in late July 1994.

23) Theretra alecto cretica (Boisduval, 1827) – Common in the Coastal Plain, the Mediterranean Hills and Irano-Turanian grasslands.Only rarely found in the south. Food plants: Vine. Flight period from late March to December.

תגובה אחת בנושא “משפחת הרפרפיים (רפרפים) Sphingidae

  1. פינגבאק: URL

כתיבת תגובה