אקריות Acari

משפחת הקרציתיים Ixodidae

קרצית אנטולית  (Hyalomma anatolicum excavatum (Koch, 1844

hyalomma-anatolicum-excavatum

כתיבת תגובה