משפחת העשנוריים Pyralidae

:בעמוד זה מוצגים כעת 21 מינים

  Hypotia argentalis argentalis (Hampson 1900)  *עשנור כסוף

Hypotia argentalis argentalis

Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859)

 Dioryctria mendacella 2 Dioryctria mendacella 1

עשנור הדונג –  (Galleria mellonella (Linnaeus, 1758Galleria mellonella Galleria mellonella 2

Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)

Apomyelois ceratoniae 1 Apomyelois ceratoniae 2

Amaurophanes stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848)

Amaurophanes stigmosalis

Arenipses sabella Hampson, 1901

Arenipses sabella

Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Cynaeda dentalis

(Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775

Endotricha flammealis 1

Endotricha flammealis 2

 (Hypotia corticalis (Denis & Schiffermuller, 1775

Hypotia corticalis

Hypsopygia costalis Fabricius, 1775

Hypsopygia costalis

(Palpita unionalis (Hübner, 1796

Palpita unionalis

 (Palpita vitrealis (Rossi, 1794

Palpita vitrealis

(Plodia interpunctella (Hübner, 1813

Plodia interpunctella

Pyralis regalis Denis & Schiffermüller, 1775

Pyralis regalis

(Synaphe morbidalis (Guenée 1849

Synaphe morbidalis

Synaphe uxorialis Lederer 1858

Synaphe uxorialis

(Tretopteryx pertusalis (Geyer, 1832

Tretopteryx pertusalis

(Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829

מוטות כנפיו 18-23 מ"מ. תפוצתו רחבה וכוללת את דרום אירופה וצפון אפריקה. הפרט המצולם העליון הוא התיעוד הראשון של מין זה בישראל וכעת ידוע בארץ מתל-חדיד בלבד שם צולם ונאסף הפרט בסוף אוקטובר 2015. הפרט התחתון הוא תיעוד שני וצולם באוקטובר 2016 באזור געש.

Stemmatophora brunnealis

stemmatophora-brunnealis-1

.Aphomia sp

Aphomia sp

עשנור התפוח* (Lamoria anella (Denis & Schiffermüller 1775

Lamoria anella

(Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832

Hydriris ornatalis

כתיבת תגובה