חיפושיות מים בישראל Dytiscidae and Hydrophilidae

בעמוד זה מובאים כעת 5 מינים.

משפחה Dytiscidae

Cybister tripunctatus africanus Laporte, 1835

Cybister tripunctatus africanus

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774) שחיין שפתני

Cybister lateralimarginalis

משפחת חובבי המים  Hydrophilidae

סירן שחור  Hydrous piceus Linnaeus, 1758

Hydrous piceus

 Hydrochara dichroma (Fairmaire, 1892)

Hydrochara dichroma

Sphaeridium scarabaeoides (Linnaeus, 1758)  סירנית זבלית

Sphaeridium scarabaeoides

כתיבת תגובה