משפחת הרפואניתיים Meloidae

בעמוד זה מוצגים כעת 35 מינים.

Meloinae:Meloini

Meloe cavensis Petagna, 1819

Meloe cavensis

Meloe (Meloe) proscarabaeus Linnaeus, 1758Meloe proscarabaeus

Meloe (Coelomeloe) tuccius tuccius Rossi, 1792Meloe tuccius

 

Meloinae:Lyttini

Lydus tarsalis Abeille de Perrin 1880Lydus tarsalis

Lydus humeralis (Gyllenhal, 1817)  לידית חומת כנףLydus humeralis

Lyttolydulus simplicicornis (Pic, 1899)Lyttolydulus simplicicornis

Alosimus syriacus syriacus (Linné, 1758)  לידית סוריתAlosimus syriacus

Alosimus brevicornis (Abeille de Perrin, 1880)Alosimus brevicornis

Oenas laevicollis Abeille de Perrin, 1880Oenas laevicollis

 Trichomeloe deflexus (Reitter,1889)Trichomeloe deflexus

Trichomeloe sericellus  Reiche, 1857Trichomeloe sericellus

 

Meloinae:Cerocomini

 Cerocoma azurea Reitter, 1914

Cerocoma azurea

Cerocoma (Cerocoma) bernhaueri Pardo Alcaide, 1977Cerocoma bernhaueri

Meloinae:Mylabrini

Hycleus ornatus (Reiche 1865)

Hycleus ornatus

 Hycleus fuscus (Olivier 1811)

Hycleus fuscus

Hycleus scabiosae (Olivier, 1811)

Hycleus scabiosae

Hycleus quatuordecimpunctata Pallas, 1781

Mylabris Hycleus quatuordecimpunctata

Croscherichia delarouzei (Reiche 1865)Croscherichia delarouzei

Croscherichia sanguinolenta (Olivier, 1811)Croscherichia sanguinolenta

Actenodia peyroni (Reiche, 1866)

Actenodia peyroni

 Actenodia lata (Reiche 1866)

Actenodia lata

Mylabris (Ammabris) elegans Olivier, 1811Mylabris elegans

Mylabris filicornis Reitter, 1887

Mylabris filicornis

Mylabris (Chrysabris) hemprichi Klug, 1845Mylabris hemprichi

Mylabris (Mylabris) parumpicta (Heyden, 1883)Mylabris parumpicta

Mylabris (Mylabris) quadripunctata (Linnaeus, 1767)  מילברית ארבע הנקודותMylabris quadripunctata

מילברית סורית  Mylabris syriaca Klug, 1845Mylabris syriaca

Mylabris damascena Reiche, 1865

Mylabris damascena Mylabris damascena 1

Nemognathinae: Nemognathini

רפואנית צרת-כנף*  Sitaris solieri Pecchioli, 1839

מין זה התגלה לראשונה בישראל באוקטובר 2010 בנקודות שונות בירושלים. ככל הנראה פעיל סתיו. כל דיווח מצולם עליו יתקבל בברכה. בסוג זה עוד שני מינים בארץ שכרגע מתוארים כמינים חדשים למדע.

Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1781)Euzonitis quadrimaculata

 Euzonitis sexmaculata  (A. G. Olivier, 1789)Euzonitis sexmaculata

רפואנית עליתית   Nemognatha (Nemognatha) chrysomelina Fabricius, 1775Nemognatha chrysomelina

Nemognatha (Nemognatha) quinquemaculata Suffrian, 1853Nemognatha quinquemaculata

Stenodera oculifera (Abeille de Perrin, 1880)

Stenodera oculifera 1

Stenodera oculifera

Stenodera palaestina Maran 1942 – בסוג זה כמה מינים דומים מאוד שלא ניתן להבדיל בניהם ללא בינוקולר.

Stenodera palaestina

 

 


כתיבת תגובה