עליתיים Chrysomelidae

עמוד זה עדיין בשלבי הקמה

31 מינים מוצגים כעת בעמוד זה.

תת-משפחה Cassidinae

קסידה Cassida pannonica Suffrian, 1844

פרט זה נאסף בשלב הזחל בכרמל (מאי 2023) ע"י טל ריטנר והחיפושית הבוגרת הגיחה בתחילת יוני.

קסידה פלישתית  Cassida palaestina Reiche, 1858

Cassida palaestina Adult

Cassida palaestina Pupa

תת-משפחה Clytrinae

 Smaragdina judaica (Lefevre, 1872)

 Smaragdina judaica

Smaragdina scutellaris (Lefevre, 1872)

Smaragdina scutellaris

Smaragdina viridana (Lacordaire, 1848)

Smaragdina viridana

Tituboea macropus (Illiger, 1800)

Tituboea macropus

Tituboea sexmaculata (Fabricius, 1781)

Antipus sexmaculatus fulvipes Lefèvre, 1872=Tituboea sexmaculata

Tituboea chikatunovi (Lopatin, 1995)

Tituboea chikatunovi

Clytra novempunctata G.A. Olivier, 1808

Clytra novempunctata

Clytra nigrocincta (Lacordaire, 1848)

Clytra nigrocincta

Labidostomis hebraea (Lacordaire, 1848)

Labidostomis hebraea

Labidostomis diversifrons Lefevre, 1876

Labidostomis diversifrons Male

Labidostomis diversifrons Pair

Lachnaia (Barathraea) cerealis (Olivier, 1808) לכנאת הדגנים 

Lachnaia cerealis

תת-משפחה Galerucinae

Galeruca interrupta circumdata Duftschmid 1825

Galeruca interrupta circumdata

Galeruca spectabilis orientalis (Osculati, 1844)

Galeruca spectabilis orientalis

(Marseulia dilativentris (Reiche, 1858

תת-משפחה  Alticinae

Crepidodera fulvicornis (Fabricius, 1792)

Crepidodera fulvicornis

תת-משפחה  Chrysomelinae

(Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758

Chrysolina bicolor (Fabricius, 1775)

Chrysolina bicolor

Chrysolina gypsophilae (Kuster, 1845)

Chrysolina gypsophilae

עלית הנענע  Chrysolina coerulans angelica Heyden & Kraatz, 1885  

Chrysolina coerulans angelica

עלית אדומה  (Chrysolina blanchei (Fairmaire, 1865

המין ידוע מטורקיה, לבנון, ישראל, מצרים וקפריסין. הזחל ניזון משפתניים. אורך הבוגר כ-10 מ"מ.

Chrysolina blanchei

Entomoscelis suturalis Weise, 1882

Entomoscelis suturalis

Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758)

Entomoscelis sacra

תת-משפחה  Hispinae

Dicladispa testacea (Linnaeus, 1767)

Dicladispa testacea

תת-משפחה  Cryptocephalinae

Pachybrachis jordanicus Lopatin, 1984

Pachybrachis jordanicus

תת-משפחה Criocerinae

Crioceris bicruciata (Sahlberg, 1823)

Crioceris asparagi (Linnaeus, 1758) עלית האספרגוס

Crioceris asparagi

Crioceris asparagi Larva

 

Bruchinae  תת-משפחת הזרעוניתיים

Bruchidius albopictus (Allard, 1883)

Bruchidius albopictus

Bruchidius serraticornis (Fabricius , 1775)

Bruchidius serraticornis

Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775)

Callosobruchus maculatus

כתיבת תגובה