משפחת העוריתיים Dermestidae

Anthrenus cf. flavipes LeConte, 1854

Anthrenus scrophulariae

(Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775

Anthrenus pimpinellae

Dermestes frischi Kugelann 1792

Dermestes frischi Dermestes frischi 2

Attagenus tessellatus Reitter, 1887

Attagenus tessellatus

Attagenus simonis Reitter, 1881

Attagenus simonis

(Attagenus fasciatus (Thunberg, 1795

Attagenus fasciatus

כתיבת תגובה