משפחת הברקניתיים Buprestidae

בעמוד זה מוצגים כעת 64 מינים.

משפחה זו מחולקת ל-13 תתי-משפחות, 430 סוגים ובהם כ- 20,000 מינים בכל העולם. חיפושיות בעלות גוף מוארך וקשה. המחושים קצרים ובעלי 11 פרקים. הראש שקוע בחזה. כל רגל מסתיימת ב-5 פרקים. בבטן 5 פרקים נראים.2 פרקי הבסיס מחוברים וחסרי יכולת תנועה, כמו כן הגבול ביניהם ברור פחות מאשר בשאר הפרקים שבבטן. הפרונוטום (חזה) צמוד היטב לאליטרות (כנפי החפייה). הזחל חסר רגליים. רוב המינים בארץ פעילים בימים חמים החל ממרץ-אפריל ועד הקיץ. הפונדקאים הם לרוב עצים שונים שהבולטים בהם הם השיטה וכן עצים גלעיניים וגרעיניים.

 תת-משפחה    Subfamily Julodinae 

תת-משפחה זו מחולקת ל-6 סוגים ובהם 150 מינים. רובם מאפריקה אך חלקם מגיעים בתפוצתם עד מרכז אסיה. בארץ ידועים שמונה מינים:

 Julodis aequinoctialis  (Olivier,1790)   יולודיס הרותםJulodis aequinoctialis

מין זה ידוע מישראל, לבנון, סוריה וטורקיה  Julodis andreae sulcata (Redtenbacher, 1843) – *יולודיס להבJulodis andrea sulcata

  Julodis peregrina  (Chevrolat,1838)   יולודיס נוודJulodis peregrina

Julodis rothi  (Sturm,1843)   יולודיס מנוקדJulodis rothi

מין זה ידוע מישראל, טורקיה, סוריה ואיראן–  Julodis syriaca syriaca  (Olivier,1790)  יולודיס סוריJulodis syriaca

 J.speculifer  J.intricata J.iris  : שלושת המינים הנוספים בסוג זה מישראל הם

 

תת-משפחה    Subfamily Polycestinae 

תת-משפחה זו ידועה מכל העולם והיא מחולקת ל-47 סוגים.

Acmaeodera bernardi Descarpentries, 1949

Acmaeodera bernardi

Acmaeodera bipunctata Olivier 1790

Acmaeodera bipunctata

Acmaeodera biseriata Reitter 1890

Acmaeodera biseriata 

(Acmaeodera brevipes saducaea (Obenberger,1946

Acmaeodera brevipes saducaea

Acmaeodera zaitzevi Volkovitsh et Niehuis, 2012

Acmaeodera zaitzev

Acmaeodera crinita abigail Obenberger, 1946

Acmaeodera crinita abigail 1

Acmaeodera crinita abigail

Acmaeodera damasensis Pic, 1936

Acmaeodera damasensis 

(Acmaeodera degener (Scopoli 1763

Acmaeodera-degener 1

Acmaeodera degener 

(Acmaeodera elevata (Klug, 1829

Acmaeodera elevata 

Acmaeodera. flavolineata Laporte & Gory 1835

Acmaeodera flavolineata flavolineata

ברקנית המכבים*  Acmaeodera macchabaea Abeille de Perrin, 1891

Acmaeodera macchabaea

ברקנית התאנה  Acmaeodera quadrizonata Abeille de Perrin 1891

Acmaeodera quadrizonata

ברקנית עותמאנית*  (Acmaeodera ottomana (Frivaldszki, 1837

Acmaeodera ottomana

Acmaeodera pilosellae syriaca Abeille de Perrin, 1900

Acmaeodera pilosellae syriaca

(Acmaeodera polita (Klug, 1829

Acmaeodera polita

(Acmaeodera pulchra (Fabricius, 1793

Acmaeodera pulchra

Acmaeodera saxicola Spinola, 1838

Acmaeodera saxicola

Acmaeodera simulans Abeille de Perrin, 1891

Acmaeodera simulans simulans

(Acmaeoderella adspersula squamiplumis (Peyerimhoff,1931

Acmaeoderella adspersula squamiplumis

Acmaeoderella arabica Cobos, 1963

Acmaeoderella arabica

ברקנית החרצית  (Acmaeoderella chrysanthemi (Chevrolat, 1854

Acmaeoderella chrysanthemi

(Acmaeoderella despecta (Baudi,1870

Acmaeoderella despecta

(Acmaeoderella farinosa (Reiche & Saulcy, 1856

Acmaeoderella farinosa

(Acmaeoderella flavofasciata (Piller & Mitterpacher, 1783

Acmaeoderella flavofasciata

(Acmaeoderella fulvinaena (Reitter,1890

Acmaeoderella fulvinaena

(Acmaeoderella jonica (Obenberger, 1934

ברקנית יהודה* (Acmaeoderella judaeorum (Obenberger, 1914

Acmaeoderella judaeorum

ברקנית שעירה* (Acmaeoderella lanuginosa (Gyllenhal, 1817

Acmaeoderella lanuginosa

ברקנית לבנטינית* (Acmaeoderella levantina (Obenberger, 1934

Acmaeoderella levantina

(Acmaeoderella longissima (Abeille de Perrin, 1904

Acmaeoderella longissima

(Acmaeoderella maculipennis (Pic, 1897

Acmaeoderella maculipennis

(Acmaeoderella sefrensis (Pic,1905

Acmaeoderella sefrensis

(Acmaeoderella villosula (Steven 1830

Acmaeoderella villosula

ברקנית פרידברג* Xantheremia freidbergi Volkovitchy, 2004

Xantheremia freidbergi

(Xantheremia pantherina (Bílý, 1979

Xantheremia pantherina

ברקנית פלשת* (Xantheremia philistina (Marseul, 1866

Xantheremia philistina

ברקנית העוזרר*  (Ptosima flavoguttata (Illiger 1803

Ptosima flavoguttata

ברקנית ארצישראלית Anthaxia israelita Abeille de Perrin 1882

תת-משפחה Subfamily Chrysochroinae

ברקנית האשל  (Steraspis squamosa  (Klug,1829

Steraspis squamosa

ברקנית הסהרונים  (Chalcophorella stigmatica  (Schoenher,1817

Chalcophorella stigmatica 1

ברקנית הסהרונים הזהובה   (Chalcophorella stigmatica quadrinotata (Klug, 1829

Chalcophorella stigmatica quadrinotata

(Chalcophora detrita  (Klug,1829

Chalcophora detrita

(Chalcophora mariana  (Linnaeus,1758

Chalcophora mariana

Sphenoptera coracina Steven, 1829

Sphenoptera coracina

(Sphenoptera encausta  (Marsuel,1865

Sphenoptera encausta

(Sphenoptera lapidaria (Brulle,1830

Sphenoptera lapidaria

(Sphenoptera magna (Laporte et Gory,1839

Sphenoptera magna

ברקנית פרעה  (Sphenoptera pharao  (Marsuel,1839

Sphenoptera pharao

(Sphenoptera sculpticollis (Heyden,1886

Sphenoptera sculpticollis

(Sphenoptera trisulcata (Reiche,1855

Sphenoptera trisulcata

ברקנית מכסיפה  (Lampetis mimosae (Klug,1829 – מין צפ' אפריקאי. בין פונדקאיו שבטוט מצוייץ, אשל וקאוזרינה.

Psiloptera mimosae

קפנודיס השקד  (Capnodis carbonaria (Klug,1829

Capnodis carbonaria

קפנודיס האלה (Capnodis cariosa (Pallas,1776 – אורכו עד 38 מ"מ. תפוצתו במרכז וצפון הארץ. הזחל מתפתח באלה, אשל, פלפלון ובר-הזית.

קפנודיס דרומי  (Capnodis excise alfieri (Thery,1934

 Capnodis excisa alfieri

קפנודיס הצפצפה  (Capnodis miliaris (Klug,1829 – אורכו עד 38 מ"מ. תפוצתו בגליל, גולן, אזור החוף הצפוני והדרומי. הזחל מתפתח בעצי צפצפה וערבה (בשורשים ובגזעים).

Capnodis miliaris

קפנודיס צפוני  (Capnodis porosa (Klug,1829

Capnodis porosa

(Capnodis semisutiralis (Marsuel,1865

Capnodis semisutiralis

(Capnodis tenebricosa (Olivier,1790

Capnodis tenebricosa

Capnodis tenebricosa 2

קפנודיס אפל  (Capnodis tenebrionis (Linnaeus,1758 –  אורכו עד 30 מ"מ. נפוץ באזורים הים-תיכוניים של ארצנו. הזחל מתפתח בשורשי העץ ומתקדם לעבר הגזע. שיא פעילות הבוגרים באוגוסט כאשר בחוף הם בתרדמה. ניזונים מעלי עצים גלעיניים וגרעיניים.

Capnodis tenebrionis

ברקנית ירוקה  (Perotis chlorana (Laporte et Gory,1836 – אורכו של מין זה עד 38 מ"מ. הזחל ניזון משורשי עצים כגון מיני ורדניים, חבוש, ברוש, רימון ואחרים. פעילות הבוגרים ממרץ ועד הקיץ.

Perotis chlorana

ברקנית נחושתית  (Perotis cupratus (Klug, 1829 

Perotis cupratus

תת-משפחה   Subfamily Buprestinae

(Buprestis hiliaris (Klug,1829 – ידוע אזור סיני ויתכן שמצוי גם בישראל.

Buprestis hiliaris

(Buprestis tarsensis (Marsuel,1865

Buprestis tarsensis

ברקנית הלפרין*  Anthaxia eugeniae halperini Niehuis, 1993

Anthaxia eugeniae halperini

(Anthaxia muliebris (Obenberger, 1918

Anthaxia muliebris

ברקנית מבריקה  (Anthaxia sponsa (Kiesenwetter, 1857

Anthaxia sponsa

(Anthaxia violaceus (Bily, 1977

Anthaxia violaceus

 

תת משפחה  Subfamily AGRILINAE

Coraebus rubi (Linnaeus, 1767)  ברקנית הפטל

Coraebus rubi 1

Coraebus rubi

ברקנית מדברית   Agrilus desertus LeConte, 1859

Agrilus desertus

כתיבת תגובה