משפחת החידקוניתיים Curculionidae ומשפחת ה- Apionidae

בעמוד זה מוצגים ברגע זה 44 מינים.

משפחת החידקוניתיים  Curculionidae

תת משפחה  Baridinae: Baridini

Malvaevora timida (Rossi, 1792)  חידקונית החלמית

Malvaevora timida

תת משפחה  Brachycerinae: Brachycerini

Brachycerus orbipennis Reiche and de Saulcy, 1857

Brachycerus aegyptiacus Olivier, 1807

Brachycerus aegyptiacus

Brachycerus groneri Friedman and Sagiv, 2010

Brachycerus groneri

Brachycerus hermonicus Friedman and Sagiv, 2010

 Brachycerus hermoniacus

Brachycerus spinicollis Bedel, 1874

Brachycerus spinicollis

Brachycerus argillaceus Reiche 1857

Brachycerus argillaceus

תת משפחה  Brachycerinae

Ocladius paucisquamis Colonelli & Magnana 2006

Ocladius paucisquamis 1 Ocladius paucisquamis 2

תת משפחה Ceutorhynchinae

(Mogulones larvatus (Schultze, 1897

 Mogulones larvatus Mogulones larvatus 1

.Microplontus sp

Microplontus sp

תת משפחה  Curculioninae: Acentrini

 Acentrus histrio (Schoenherr 1837)

זוג הפרטים צולם בחרמון ברום 2000 מ' ביוני 2008. זו העדות היחידה עד כה להמצאות המין באזור הלבנט.

Acentrus histrio

תת משפחה  Curculioninae: Cionini

Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758)

Cionus scrophulariae

Cionus wittei Kirsch 1881

Cionus wittei

תת משפחה  Curculioninae: Curculionini

חידקונית הבלוטים  .Curculio sp

Curculio sp 1 Curculio sp 2

תת משפחה  Curculioninae: Smicronychini

Smicronyx syriacus Faust 1887

Smicronyx syriacus

תת משפחה  Curculioninae: Storeini

.Pachytychius sp

Pachytychius sp

תת משפחה  Curculioninae: Tychiini

.Tychius sp

Tychius sp

תת משפחה  Entiminae: Brachyderini

Achradidius ochraceus Tournier 1874 

Achradidius ochraceus

Strophomorphus porcellus (Schonherr, 1832)

Strophomorphus porcellus 1

Strophomorphus porcellus 2

Strophomorphus porcellus 3

תת משפחה  Entiminae: Brachyderini

Sitona ocellatus Küster, 1849

Sitona ocellatus

תת משפחה  Dryophthorinae: Rhynchophorini

 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790)  חידקונית הדקל האדומה

Rhynchophorus ferrugineus 2

Rhynchophorus ferrugineus

תת משפחה  Entiminae: Alophini

Rhytideres plicatus (Olivier, 1790)

שני מופעים שונים

Rhytideres plicatus 1

Rhytideres plicatus

תת משפחה  Entiminae: Polydrusini

Polydrusus (Eustolusluctuosus (Desbrochers desLoges1875)

Polydrusus luctuosus

תת משפחה  Hyperinae: Hyperini

Brachypera (Antidonus) isabellina (Boheman 1834)

Brachypera isabellina 1

Brachypera isabellina 2

תת משפחה  Lixinae: Cleonini

Ammocleonus hieroglyphicus (Olivier, 1807)

Ammocleonus hieroglyphicus

Ammocleonus hieroglyphicus 2

Temnorhinus mimosae Olivier, 1807

Temnorhinus mimosae 1 Temnorhinus mimosae 2 Temnorhinus mimosae 3

Conorhynchus pistor Chevrolat, 1873

Conorhynchus pistor

Rhabdorrhynchus anchusae (Chevrolat, 1854)

Rhabdorrhynchus anchusae

Porocleonus candidus (Olivier, 1807)

שני מופעים שונים

Porocleonus candidus 1

Porocleonus candidus

Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze 1777) 

Conicleonus nigrosuturatus 1

Conicleonus nigrosuturatus

Coniocleonus excoriatus (Gyllenhal 1834)

Coniocleonus excoriatus

.Mecaspis sp

Mecaspis sp

תת משפחה  Lixinae: Lixini

Eustenopus villosus (Boheman, 1843) חידקונית שעירה

 Eustenopus villosus

 

Eustenopus villosus 1

Bangasternus orientalis (Capiomont 1873)

Bangasternus orientalis

Hypolixus nubilosus (Boheman 1835)

Hypolixus nubilosus

Larinus latus (Herbst 1784)

Larinus latus 

Larinus ovaliformis Capiomont, 1874

Larinus ovaliformis

Larinus ursus (Fabricius, 1792)

Larinus ursus

Larinus (Larinus) onopordi (Fabricius, 1787)

Larinus onopordi

Lixus (Compsolixus) anguinus (Linnaeus 1767)

Lixus anguinus

Lixus (Compsolixus) nubianus Capiomont, 1874

Lixus nubianus 1

Lixus nubianus

Lixus (Dilixellus) punctiventris Boheman 1835

Lixus punctiventris

 

תת משפחה  Rhynchitinae

Nelasiorhynchites syriacus (Desbrochers des Loges 1869)

Nelasiorhynchites syriacus 1

Nelasiorhynchites syriacus 2

Apionidae – משפחת ה

Aspidapion aeneum (Fabricius, 1775)

Aspidapion aeneum

Apion miniatum (Linnaeus, 1758)

Apion miniatum 1

  

References:

Friedman A.L.L., 2009. Review of the biodiversity and zoogeographical patterns of the weevils (Coleoptera, Curculionoidea) in Israel. In: Neubert E, Amr Z, Taiti S, Gümüs B (Eds) Animal Biodiversity in the Middle East. Proceedings of the First Middle Eastern Biodiversity Congress, Aqaba, Jordan, 20–23 October 2008. ZooKeys 31: 133–148.

Friedman A.L.L. & Sagiv, A. 2010. Review of the genus Brachycerus Olivier in Israel (Coleoptera: Curculionoidea: Brachyceridae: Brachycerinae). Israel Journal of Entomology, Vol. 40, 2010, pp. 25–70.

כתיבת תגובה