משפחת ההספריתיים Hesperiidae

הספרית הדוחן  (Pelopidas thrax (Hübner, 1821

Pelopidas thrax 1

Pelopidas thrax 2 Pelopidas thrax larva

הספרית החולה (Borbo borbonica (Boisduval, 1833

מין זה נצפה לאחרונה לאחר היעלמות של כמה עשרות שנים. הפרט המצולם הוא האחרון שנאסף באזור החוף בשנת 1953 (פתקית נתוני האיסוף בצילום).

הספרית הפטל  (Spialia orbifer hilaris (Staudinger, 1901

Spialia orbifer hilaris 0

Spialia orbifer hilaris 2

הספרית החבלבל  (Spialia doris (Walker, 1870

Spialia doris 1 Spialia doris 2

הספרית המכבים  Carcharodus orientalis maccabaeus Hemming, 1925

Carcharodus orientalis maccabaeus

הספרית הבלוטה  (Carcharodus stauderi ambiguus (Verity, 1925

Carcharodus stauderi ambiguus 1

Carcharodus stauderi ambiguus

הספרית החלמית  Carcharodus alceae Esper, 1780

Carcharodus alceae

Carcharodus alceae Larva

הספרית החלודה  Muschampia proteides lycaonius Wagner, 1929

Muschampia proteides lycaonius

הספרית משוישת  Syrichtus tessellum nomas Lederer, 1855

Syrichtus tessellum nomas 1

Syrichtus tessellum nomas

Syrichtus tessellum nomas Mating

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)  הספרית הנשרן

Thymelicus sylvestris

הספרית נחושית  (Thymelicus hyrax (Lederer, 1861

Thymelicus hyrax 1 Thymelicus hyrax 2

Thymelicus hyrax 3

הספרית הפסיק Hesperia comma pallida Staudinger 1901

Hesperia comma pallida

הספרית אפלולית  (Erynnis marloyi (Boisduval, 1834

Erynnis marloyi

כתיבת תגובה