רכיכות הים האדום – חלזונות Gastropods of the Red Sea

קבוצה: חלזומות עילאיים  Subclass Caenogastropoda

בעמוד זה מופיעים כעת 145 מינים

Order: Neogastropoda

Superfamily: Muricoidea

משפחת חלזונות-נבל Harpidae

משפחת הארגמוניים Muricidae

Superfamily: Mitroidea

משפחת המצנפתיים Mitridae

Superfamily: Conoidea

משפחת  החרוטיים Conidae

משפחת המקדחיים Terebridae

משפחת הצריחוניים Turridae

Superfamily: Turbinelloidea

משפחת הצלעתיים Costellariidae

Superfamily: Buccinoidea

משפחת האקוניים Nassariidae

משפחת  Pisaniidae

משפחת הפלכיים Fasciolariidae

משפחת  Melongenidae

משפחת החרוטיתיים Nassariidae

Superfamily: Olivoidea

משפחת Ancillariidae

Order: Littorinimorpha

Superfamily: Truncatelloidea

משפחת הויטריניים Vitrinellidae

Superfamily: Velutinoidea

משפחת הפיוניתיים Triviidae

Superfamily: Cypraeoidea

משפחת הקיפריתיים Cypraeidae

Superfamily: Vanikoroidea

משפחת הגזלניים Eulimidae

Superfamily: Rissooidea

משפחת הריסואיים Rissoidae

Superfamily: Stromboidea

משפחת הסטרומבוסיים Strombidae

Superfamily: Tonnoidea

משפחת Cymatiidae

משפחת הקסדתיים Cassidae

Superfamily: Cerithioidea

משפחת Cerithiidae

משפחת הטוריתיים Turritellidae

משפחת המגדליים  Planaxidae

Superfamily: Vanikoroidea

משפחת הכיפונתיים  Hipponicidae

Superfamily: Littorinoidea

משפחת החופיתיים Littorinidae

Superfamily: Naticoidea

משפחת הטבוריתיים Naticidae

קבוצה:  Subclass Heterobranchia

משפחת האקטנואיים Acteonidae

Order: Cephalaspidea

Superfamily: Bulloidea

משפחת השלפוחיתיים Haminoeidae

משפחת הבועיתיים Bullidae

Order: Heterostropha

Superfamily: Pyramidelloidea

משפחת הפירמידיתיים Pyramidellidae

Order: Nudibranchia

Superfamily: Chromodoridoidea

משפחת חשופיות-זר Chromodorididae

Order: Pteropoda

Superfamily:  Cavolinioidea

משפחת פרפרי-ים Cavoliniidae

Order: Aplysiida

Superfamily: Aplysioidea

משפחת ארנב-ימיים  Aplysiidae

Order: Siphonariida

Superfamily: Umbraculoidea

משפחת הצלחתיים Siphonariidae

Order: Umbraculida

Superfamily: Umbraculoidea

משפחת  Umbraculidae

קבוצה:  Subclass Neomphaliones

קבוצה:  Subclass Neritimorpha

Order: Cycloneritida

Superfamily: Neritoidea

משפחת סהרוניתיים Neritidae

קבוצה:  Subclass Patellogastropoda

קבוצה:  Subclass Vetigastropoda

Order: Lepetellida

Superfamily: Fissurelloidea

משפחת חלזונות הצוהר (יסדוקיים) Fissurellidae

Superfamily: Haliotoidea

משפחת אוזן-הים Haliotidae

Order: Seguenziida

Superfamily: Seguenzioidea

משפחת Chilodontaidae

Order: Trochida

Superfamily: Trochoidea

משפחת Solariellidae

משפחת Tegulidae

משפחת הסביבוניים Turbinidae

Superfamily: Trochoidea

משפחת הגלגליים Trochidae

Unassigned:

Superfamily: Umbraculoidea

משפחת  Umbraculidae

קבוצה:  Subclass Coleoidea

Superfamily: Argonautoidea

משפחת הארגונאוטים  Argonautidae

קבוצה:  Subclass Dentalioidea

Order: Dentaliida

משפחת שיני-ים Dentaliidae