רכיכות הים האדום – צדפות Bivalves of the Red Sea

קבוצה:  Subclass Autobranchia

Order: Lucinida

Superfamily: Lucinoidea

משפחת Lucinidae

Order: Ostreiida

Superfamily: Ostreoidea

משפחת Ostreidae

Superfamily: Pinnoidea

משפחת Pinnidae

Superfamily: Pterioidea

משפחת Margaritidae

Order: Pectinida

Superfamily: Pectinoidea

משפחת Pectinidae

קבוצה:  Subclass Heterodonta

Order: Venerida

Superfamily: Arcticoidea

משפחת Trapezidae

 

Superfamily: Mactroidea

משפחת Mactridae

Superfamily: Veneroidea

משפחת Veneridae

Order: Cardiida 

Superfamily: Cardioidea 

משפחה Cardiidae

Superfamily: Tellinoidea 

משפחת Tellinidae

משפחת Psammobiidae 

משפחת Psammobiidae

Subclass Palaeoheterodonta

Order: Unionida

Superfamily: Unionoidea

משפחת Unionidae

Subclass Protobranchia

Subclass Pteriomorphia

Order: Arcida

Superfamily: Arcoidea

משפחת Glycymerididae

Order: Pteriida

Superfamily: Pterioidea

משפחת הפניניתיים Pteriidae