משפחת העשנוריים Pyralidae

:בעמוד זה מוצגים כעת 30 מינים

  Hypotia argentalis argentalis (Hampson 1900)  *עשנור כסוף

Hypotia argentalis argentalis

Dioryctria mendacella (Staudinger, 1859)

 Dioryctria mendacella 2 Dioryctria mendacella 1

(Alophia combustella (Herrich-Schaffer, 1855

(Dioryctria pineae (Staudinger, 1859

(Etiella zinckenella (Treitschke, 1832

(Hellula undalis (Fabricius, 1781

(Nephopteryx (Salebria) metamelana (Hampson, 1896

Parapoynx affinialis Guenée, 1854

(Susia uberalis (Swinhoe, 1884

(Synclera traducalis (Zeller, 1852

(Udea ferrugalis (Hübner, 1796

עשנור הדונג –  (Galleria mellonella (Linnaeus, 1758Galleria mellonella Galleria mellonella 2

Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)

Apomyelois ceratoniae 1 Apomyelois ceratoniae 2

Amaurophanes stigmosalis (Herrich-Schäffer, 1848)

Amaurophanes stigmosalis

Arenipses sabella Hampson, 1901

Arenipses sabella

Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Cynaeda dentalis

(Endotricha flammealis (Denis & Schiffermüller, 1775

Endotricha flammealis 1

Endotricha flammealis 2

 (Hypotia corticalis (Denis & Schiffermuller, 1775

Hypotia corticalis

Hypsopygia costalis Fabricius, 1775

Hypsopygia costalis

(Palpita unionalis (Hübner, 1796

Palpita unionalis

 (Palpita vitrealis (Rossi, 1794

Palpita vitrealis

(Plodia interpunctella (Hübner, 1813

Plodia interpunctella

Pyralis regalis Denis & Schiffermüller, 1775

Pyralis regalis

(Synaphe morbidalis (Guenée 1849

Synaphe morbidalis

Synaphe uxorialis Lederer 1858

Synaphe uxorialis

(Tretopteryx pertusalis (Geyer, 1832

Tretopteryx pertusalis

(Stemmatophora brunnealis (Treitschke, 1829

מוטות כנפיו 18-23 מ"מ. תפוצתו רחבה וכוללת את דרום אירופה וצפון אפריקה. הפרט המצולם העליון הוא התיעוד הראשון של מין זה בישראל וכעת ידוע בארץ מתל-חדיד בלבד שם צולם ונאסף הפרט בסוף אוקטובר 2015. הפרט התחתון הוא תיעוד שני וצולם באוקטובר 2016 באזור געש.

Stemmatophora brunnealis

stemmatophora-brunnealis-1

.Aphomia sp

Aphomia sp

עשנור התפוח* (Lamoria anella (Denis & Schiffermüller 1775

Lamoria anella

(Hydriris ornatalis (Duponchel, 1832

Hydriris ornatalis

כתיבת תגובה